Laboratorie - Håndbog KBA

5.19.5 P-Salicylat

 

 

Synonymer:
Salicylsyre, Acetylsalicylsyre

Analysenavn i Labka og EPJ:
P-Salicylat

Analysekode (intern KBA):
Sal

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Prøven tages før ny dosis indtages. Ved udredning af forgiftning i accidentielt eller suicidalt øjemed tages prøven 3-6 timer efter indtag og ny prøve 2-3 timer senere på grund af forsinket absorption ved forgiftning.

Prøvetagningsglas:

Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 

Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ikke relevant.

Indlevering af prøver:
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet:
Ikke relevant.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL plasma.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d, Køleskab (2-8°C): 2 uger.

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer.

Terapeutisk interval:
Vejledende terapeutisk niveau ved rheumatiske sygdomme: 1,5 - 2,0 mmol/L.
Kilde: medicin.dk 2010.

Telefonsvar: Ved værdier > 2,2 mmol/L afgives telefonsvar uopfordret.

Fejlkilder: -

Indikation:
Kontrol af behandling eller mistanke om forgiftning med acetylsalicylsyre.
Faregrænse hos voksne > 3,5 mmol/L, hos børn > 2,2 mmol/L.

Klinik:
Halveringstiden øges fra 4-6 timer ved lave koncentrationer til 15-30 timer ved høje koncentrationer i terapeutisk interval. Bør ikke anvendes hos børn og gravide i sidste trimester, se medicin.dk 2018.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Enzymatisk metode.
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 1,35 mmol/L: 8,1% sv. til 0,11 mmol/L.
   Ved 1,74 mmol/L: 8,1% sv. til 0,14 mmol/L.

IUPAC-nr. og navn:
NPU03383 P-Salicylat; stofk.

Analyserelaterede ændringer:
Analysemetoden akkrediteret oktober 2015.

 

 

- DOM7VS9KD.pdf - DOM75E524388542DCF1C1257063003298D38DUKZ9.pdf - DOM75E524388542DCF1C1257063003298D39AQEXH.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj