Laboratorie - Håndbog KBA

5.8.10 B-Hæmoglobin

Synonymer
Blodprocent

Analysenavn i Labka og EPJ
B-Hæmoglobin

Analysekode (internt BBK)
Hb


Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Se evt.
Anæmi-diagnostik og -udredning
Arteriepunktur: Se
analyseblad for Syre-base status
Navlesnorsblod: Se særskilt analyseblad om
B(nsB)-Hæmoglobin(Fe)

Prøvetagningsglas
Veneblod: Type 3, EDTA glas med lilla prop.
Glastype 3

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglasset (type 3).
(Ingen centrifugering eller afpipettering).

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler postforsendelse 1 døgn ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: prøvetagningsglasset (type 3).

Prøvemateriale og holdbarhed
3 mL EDTA-fuldblod
Holdbarhed efter prøvetagningen (ingen centrifugering eller afpipettering):
Stuetemperatur: 24 timer
Køleskab (2 - 8 °C): 48 timer

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Inden for 1 døgn
efter prøvemodtagelsen.

Referenceinterval

Børn
0 - 3 d
 
9,1 - 14,9 mmol/L
 
> 3 - 7 d
 
8,5 - 14,3 mmol/L
 
> 7 - 14 d
 
8,0 - 13,6 mmol/L
 
> 14 d - 1 md
 
6,8 - 12,5 mmol/L
 
> 1 - 2 mdr
 
5,5 - 10,5 mmol/L
 
> 2 - 6 mdr
 
5,5 - 8,9 mmol/L
 
> 6 mdr - 1 år
 
5,8 - 9,4 mmol/L
 
> 1 - 2 år
 
6,0 - 8,3 mmol/L
 
> 2 - 12 år
 
6,5 - 8,9 mmol/L
 
> 12 - 18 år
 
6,6 - 9,9 mmol/L
 
Voksne
Kvinder > 18 år
 
7,3 - 9,5 mmol/L
 
Mænd > 18 år
 
8,3 - 10,5 mmol/L
 

Kilde: Voksne: Nordin G et al. A multicentre study of reference intervals for haemoglobin, basic blood cell dounts and erythrocyte indices in the adult population of the Nordic countries. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64/4:385-98; molmassen ændret fra 16500 til 16114,5 g/mol jvf. DSKB-Nyt 1, 2010
Børn 0-1 år: Virtanen A et al. Regression-based reference limits and their reliability: example on hemoglobin during the first year of life. Clin Chem 1998;44/2:327-35; nedre grænse er nedre værdi af 95% CI, øvre grænse er øvre værdi af 95 % CI.
Børn 1-18 år:
Soldin SJ, Brugnara C, Hicks JM, eds. Pediatric Reference Ranges, 3rd ed. Washington: AACC, 1999: side (afventer).
Intraindividuel variation: 2,8 %

Vejledende referenceinterval for gravide

Graviditetsalder

Vejl. referenceinterval

GA, uge 3-12

Ikke fastlagt

GA, uge 13-42

7,0-9,1 mmol/L

Partus

6,7-9,7 mmol/L

P+1dag, P+2dage

5,9-9,2 mmol/L

GA: Gestationsalder. P: partus.
Kilde: Klajnbard A et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-48.

Telefonsvar
Uopfordret telefonsvar afgives ved værdier < 4,0 mmol/L.

Fejlkilder
Koagler.

Indikation 
Diagnostik og kontrol af anæmi og polycytæmier. Kontrol af blødninger og vurdering af væskebalancen.

Klinik
Forhøjede værdier ved polycytæmi vera, dehydrering og sekundær polycytæmi, samt misbrug af EPO og bloddoping.

Nedsatte værdier ved blødninger (speciel i mave-tarm kanalen), jern-, folat- og B12-mangel, aplastisk anæmi, anæmi pga. cytostatika-terapi, kronisk nyre-insufficiens, hypotyreose samt hæmolyse. Se endvidere Anæmi-diagnostik og -udredning

For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Analyse udføres på:
Veneblod og Arterieblod på Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Gødstrup
Analyseprincip: fotometri (ikke cyanid-metode).

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 4,4 mmol/L: 3,6 % svarende til 0,16
 mmol/L
Ved 7,1 mmol/L: 
3,6 % svarende til 0,26 mmol/L
Ved 10,2 mmol/L: 
3,6 % svarende til 0,37 mmol/L

NB: I nogle tilfælde udføres undersøgelsen med HemoCue POCT-udstyr; i så fald er den ikke akkrediteret, og måleusikkerheden er lidt større.

IUPAC-nr. og navn
NPU02319 B-Hæmoglobin (Fe);stofk.

Analyserelaterede ændringer
Juli 2018: Revurdering af måleusikkerhed ift. mål for præcision; tilrettet ved de to højeste koncentrationer.

- DOM5678CE94919E512AC125704600237024.pdf - DOM5678CE94919E512AC1257046002370248DULVQ.pdf - DOM5678CE94919E512AC1257046002370249AQF3H.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj