Laboratorie - Håndbog KBA

5.12.18 Ledvæske - Kemiske undersøgelser


Synonymer: -

Analysenavn i Labka og EPJ: Analysekode i Labka:
Ledv-Albumin Ldv-Alb
Ledv-Glukose Ledv-Glc
Ledv-Rheumafaktor(IgM) Ledv-RF
Ledv-Urat Ledv-Urat

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som rutineanalyse.
Der udtages 5 mL ledvæske i glas uden tilsætning. Prøven bringes straks efter prøvetagningen til KBA og inden kl. 14.00 på hverdage.

Prøvetagningsglas:
Type1, glas uden tilsætning med rød prop. Glastype 1
Se Fortegnelse over glastyper.
 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°):
Ikke relevant

Indlevering på KBA:
Prøvetagningsglasset (glastype 1). Indlevering inden kl. 14.00 på hverdage og ellers kun i specielle tilfælde efter telefonisk aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

Forsendelse med postvæsenet:
Ikke relevant

Prøvemateriale og holdbarhed:
Ca. 5 mL ledvæske.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering:

  Stuetemperatur
 
Køleskab
 
Ledv-Albumin
 
7 d
 
14 d
 
Ledv-Glukose
 
< ½ time
 
-
 
Ledv-Rheumafaktor(IgM)
 
1 d
 
3 d
 
Ledv-Urat
 
3 d
 
7 d
 

Analyseringshyppighed:
Udføres hverdage i dagtiden.

Svarafgivelse:
Rutine: Inden for 1 hverdag.

Referenceinterval: -

Fejlkilder:
Blodtilblanding ved prøvetagning.

Indikation:
Ledvæskeansamling af ukendt genese.

Klinik: -

Håndtering på laboratoriet:

Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Bemærkninger:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro

IUPAC-nr. og navn:
NPU19675 Ledv(spec.)-Albumin; massek.
NPU18673 Ledv(spec.)-Rheumafaktor(IgM); arb.stof.(BS 64/002)
NPU08622 Ledv(spec.)-Glucose; stofk.
NPU03960 Ledv(spec.)-Urat; stofk.

Analyserelaterede ændringer: -
 

- DOM7TLDKC.pdf - DOM549C3D53C3C4063EC1257300004456558DUK9F.pdf - DOM549C3D53C3C4063EC1257300004456559AQEVM.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj