Laboratorie - Håndbog KBA

5.3.52 Nyre-Calcium/Kreat.clearance-ratio

Synonymer
Calcium/Creatinin clearance
Calcium/Creatininium; vol.hast.ratio  

Analysenavn i Labka og EPJ
Nyre-Calcium/Kreat.clearance-ratio

Analysekode (intern KBA)
Ny-Ca/Krea

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.
Der må ikke indtages calcium-præparater 3 dage før og under opsamlingsperioden. Der må ikke anvendes Thiazid- eller Loop-diuretika 6 dage før og under opsamlingsperioden.
Der sendes/indleveres såvel opsamlet urin som plasma fra patienten.
Patienten skal instrueres om korrekt opsamling af døgnurin.
Blodprøvetagningen udføres på et vilkårligt tidspunkt under urinopsamlingsperioden. Der tolereres ± 72 timer fra urinopsamlingens midttidspunkt.

Prøvetagningsglas
Urin: Type 16, 2,5 L polyethylentdunk med inddeling til opsamling af urin.

Plasma: Type 4, heparinglas med grøn prop til P-Calcium og P-Kreatinin.

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Urin:
Beholder til afhentning: Type 16, 2,5 L polyethylentdunk til opsamling af urin. Hele den opsamlede urin, inkl. eventuelt bundfald.
Plasma:
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Se "Prøvemateriale og holdbarhed". 

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.
Type 16, dunken med den opsamlede døgnurin indleveres senest 1 d efter afsluttet opsamling.

Forsendelse med postvæsenet
Urin:
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur
Hele den opsamlede urin, inkl. eventuelt bundfald.
OBS: hvis der indsendes en udtaget portion, skal urinen først være tilsat syre:
Tilsæt 6 M HCl til dunken med opsamlet urin (7,5 µL pr. mL urin), bland grundigt og lad henstå 1 time. Bland grundigt igen.
Der indsendes 5 mL urin, udtaget af den opsamlede, surgjorte og velblandede urin.
Forsendelsesglas, udtaget og surgjort portion: Type 14 med blåt låg til 5 mL urin.

Plasma:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas:
Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
Urin:
Hele den opsamlede urin, inkl. eventuelt bundfald.
Angiv diuresen, samt start- og sluttidspunkt for opsamlingsperioden.
Holdbarhed: Stuetemperatur: 2 d. Køleskab (2-8° C): 6 d.
Plasma:
1 mL hæmolysefrit plasma.
Ved behov centrifugeres prøven efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter afpipettering: Stuetemperatur: 7 d. Køleskab (2-8° C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid
Rutine: Inden for 1 hverdag efter modtagelse af sidste prøve.

Referenceinterval
Se Klinik.

Fejlkilder
Ukorrekt opsamling af døgnurin. Bundfald af calciumfosfat eller -sulfat.  

Indikation
Analysen er kun indiceret ved differentialdiagnostisk udredning af patienter med hypercalcæmi.

Klinik
Ratio beregnes som (Pt(U)-Calcium/P-Calcium)/(Pt(U)-Kreatinin/P-Kreatinin) og afspejler den fraktion af filtreret calcium, der ikke tilbageresorberes i nyretubuli og derfor udskilles i urinen. En lav værdi er derfor udtryk for en høj tubulær reabsorption af calcium.

Ratio > 0,020 tyder på primær hyperparathyreoidisme (PHPT) og udelukker med stor sandsynlighed familiær hypocalcurisk hypercalcæmi (FHH).
Ratio mellem 0,010 og 0,020 ses ved såvel FHH som ved PHPT.
Ratio < 0,010 tyder på FHH men udelukker ikke med sikkerhed PHPT ved samtidig nedsat nyrefunktion eller betydelig D-vitamin mangel.

Ved ratio < 0,020 anbefales molekylær genetisk udredning. Diagnosen skal om muligt bekræftes ved undersøgelse af familien.

For yderlige information se: Lægehaandbogen under 'Endokrinologi'

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/symptomer-og-tegn/hypercalcaemi/

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analyseprincip: Fotometrisk (Calcium) hhv. enzymatisk metode (Kreatinin)

IUPAC-nr. og navn
NPU28835 Nyre—Calcium-clearance/Creatininum-clearance; vol.hast.ratio

Analyserelaterede ændringer
-

- DOM7VJHZJ.pdf - DOM03FAD77695BF113AC12575D70044170984J8T8.pdf - DOM03FAD77695BF113AC12575D7004417098DULHK.pdf - DOM03FAD77695BF113AC12575D7004417098PQSQH.pdf - DOM03FAD77695BF113AC12575D7004417098UN9TW.pdf - DOM03FAD77695BF113AC12575D70044170993ZPBL.pdf - DOM03FAD77695BF113AC12575D7004417099AQF28.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj