Laboratorie - Håndbog KBA

5.13.4 P-Myeloperoxidase-Ab(IgG) [MPO]

Synonymer
MPO-ANCA

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Myeloperoxidase-Ab(IgG) [MPO]

Analysekode (intern KBA)
MPO-Ab

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Kan rekvireres selvstændigt eller som en del af 
P-Reno pulmonalt syndrom gruppe.
Kan ved behov rekvireres som livsvigtig analyse, men kun efter forudgående aftale med KBA ved henvendelse på telefon 7843 5666. 
Intern info for KBA: Prøver rekvireret som livsvigtig må sendes ucentrifugeret.

Prøvetagningsglas
Type1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blå låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8° C): 7 d. Kan fryses ved
-20°C

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid
Livsvigtig: Kun efter forudgående aftale med KBA. Svartid typisk < 6 timer.
Rutine/fremskyndet: Indenfor 2 hverdage.
Prøver fra praksis: Indenfor 2 hverdage.

Referenceinterval

18 - 200 år

< 3,5 x 103 int.enh./L

Kilde: Phadia, EliATM MPOs 250-5537-01 / DK
Intraindividuel biologisk variation: ikke angivet.

Fortolkning af resultater:
Negativ: < 3,5 x 103 int.enh./L (antistof ikke påvist)
Gråzone: 3,5 - 5,0 x 103 int.enh./L (antistof ikke sikkert påvist)
Positiv: > 5,0 x 103 int.enh./L (antistof påvist)

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Mistanke om småkars-vaskulitis, som Mikroskopisk polyangiitis (MPA) eller Eosinofil Granulomatosis med polyangiitis (EGPA, tidl. Churg Strauss). Behandlings- og recidivmonitorering af MPO-positiv vaskulitis. Mistanke om medikamentelt induceret vaskulitis.
Differentialdiagnostisk ved mistanke om Reno-pulmonalt syndrom, se 
P-Reno pulmonalt syndrom gruppe

Klinik
Ofte positiv ved nekrotiserende halvemåneformet glumerulonefritis. Anti-MPO forekommer hos ca. 60% af patienter med EGPA, ca. 45%  af patienter med MPA og hos op til 30% af patienter med GPA. Kan også ses ved Goodpastures syndrom (sammen med anti-GBM antistof). Negativt resultat udelukker ikke diagnosen småkars-vaskulitis.

For yderligere information se lægehåndbogen.dk 

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares 1 uge, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip: FluoroEnzyme ImmunoAssay (FEIA), ImmunoCAP 250.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 5,0 x103int.enh./L: 31,5% svarende til 1,6 x103int.enh./L
Ved 10 x103int.enh./L: 31,5% svarende til 3,2 x103int.enh./L
Ved 50 x103int.enh./L: 31,5% svarende til 16 x103int.enh./L

IUPAC-nr. og navn
NPU28334 P—Myeloperoxidase-antistof(IgG); arb.stofk.(IUIS-CDC IS2720)

Analyserelaterede ændringer
20-06-2011: Ny metode (MPOs) på ImmunoCap250 med forbedret sensitivitet.

- DOM7TY9KF.pdf - DOMF11615BC7126B5ABC12570490022403C8HWCKM.pdf - DOMF11615BC7126B5ABC12570490022403C8WTFMR.pdf - DOMF11615BC7126B5ABC12570490022403C9AQF8P.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj