Laboratorie - Håndbog KBA

5.4.11 P-Deam. gliadin peptid-Ab(IgG) [DGP]

 

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Deam. gliadin peptid-Ab(IgG)[DGP]

Analysekode (intern KBA)
GliaDP-AbG

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Indgår som en del af P-Coeliaki-Ab gruppe, der anbefales til udredning. 

Prøvetagningsglas
Glastype 1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas:
Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 

Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 1 d, Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20°C): 1 mdr.

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid
Rutine: Indenfor 2 hverdage.
Prøver fra praksis: Indenfor 2 hverdage.

Referenceinterval

0 - 200 år

< 7 x103arb.enh./L

Kilde: Phadia, EliA GliadinDP IgG 250-5539-05 / DK
Intraindividuel variation (skønnet): 5%

Fortolkning af svar:
< 7 x103 arb.enh./L: negativ (antistof ikke påvist).
7 - 10,0 x103 arb.enh./L: gråzone (antistof ikke sikkert påvist).
> 10 x103 arb.enh./L: positiv (antistof påvist).

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Mistanke om cøliaki eller dermatitis herpetiformis. Monitorering af diætbehandling hos patienter med IgA-mangel.

Klinik
Kan anvendes som led i udredning for cøliaki samt til monitorering af diætbehandling hos patienter med IgA-mangel. Antistofværdier falder ved glutenfri diætbehandling. 

For yderlige information se: lægehåndbogen.dk

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i 2 d, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analyseprincip: FluoroEnzymeImmunoAssay (FEIA), ImmunoCap250.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 5 x103arb.enh./L: 30% svarende til 1,5 x103arb.enh./L
Ved 10 x103arb.enh./L: 30% svarende til 3 x103arb.enh./L
Ved 50 x103arb.enh./L: 30% svarende til 15 x103arb.enh./L

IUPAC-nr. og navn 
NPU28161 P—Deamideret gliadin peptid-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.)

Analyserelaterede ændringer
14-11-2012: P-gliadin-antistof IgA og -IgG udgået og erstattet af P-deamideret gliadin-antistof IgG.Bruger: Anonym
Værktøj