Laboratorie - Håndbog KBA

5.5.12 B-Erytrocyt-undersøgelse

Synonym
Erythrocyt-indices, Erythrocyt-status

Instruktion for rekvirent 
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet og rutine analyse.
Følgende parametre er aktuelle:
B-Hæmoglobin
B-Erytrocytter
B-Erytrocytter (EVF)
Erc(B)-Erytrocytvol. Middel [MCV]
Ercs(B)-Hæmoglobin [MCHC]
Ercs(B)-Hæmoglobinindhold [MCH]
Ercs(B)-Erytrocyt fordelingsbredde(RDW)

Er prøven taget efter afhentning af prøver med transportordningen, afgives kun svar på følgende parametre:
B-Hæmoglobin 
B-Erytrocytter 
Ercs(B)-Hæmoglobinindhold [MCH]
Ercs(B)-Erytrocyt fordelingsbredde(RDW)

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.

Indikation
Udredning af anæmi, se Anæmi-udredning

Klinik
Se analyseblade for de enkelte parametre.

For yderligere information se: Lægehåndbogen

Bemærkninger
Det nationale kortnavn for følgende parametre er ikke indført i Region Midtjylland:

  • B-Erytrocytter (EVF)
  • Ercs(B)-Erytrocyt fordelingsbredde(RDW)
- DOMB8A518A8852BE2FBC12571470036A4AB8DULSH.pdf - DOMB8A518A8852BE2FBC12571470036A4AB9AQF2P.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj