Laboratorie - Håndbog KBA

5.11.18 P-Kreatinin

 

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Kreatinin

Analysekode (intern KBA)
Crea

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Ingen særlige forhold.

Prøvetagningsglas

Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: 
se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn.

Referenceinterval

Fælles:    
0 - 1 dag 37 - 81 µmol/L
1 - 3 dage 29 - 69 µmol/L
3 - 7 dage 21 - 58 µmol/L
7 - 14 dage 21 - 46 µmol/L
14 dage - 2 mdr 17 - 41  µmol/L
2 mdr - 1 år 14 - 34 µmol/L
1 - 3 år 15 - 31 µmol/L
3 - 5 år 23 - 37 µmol/L
Piger:    
5 - 9 år 28 - 50 µmol/L
9 - 11 år 32 - 58 µmol/L
11 - 14 år 34 - 62 µmol/L
14 - 18 år 41 - 80 µmol/L
Drenge:    
5 - 9 år 26 - 49 µmol/L
9 - 11 år 31 - 59 µmol/L
11 - 14 år 39 - 68 µmol/L
14 - 18 år 52 - 93 µmol/L
Kvinder:
18 - 200 år
 
45 - 90
 
µmol/L
Mænd:
18 - 200 år
 
60 - 105 

µmol/L

Kilde: Voksne: Rustad et. al. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64:439-442.
Børn: Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi: "Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri", 2015. www.dskb.dk.
Intraindividuel variation: 6,0 %.

Vejledende referenceinterval for gravide

Graviditetsalder

Vejl. referenceinterval [µmol/L]

GA, uge 3-8

44-87

GA, uge 9-12

43-74

GA, uge 13-34

43-74

GA, uge 35-42,
P, P+1 dag, P+2 dage

44-87

GA: Gestationsalder. P: Partus.
Kilde: Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-248. Hadlow and Sikaris Clin Biochem Rev 2015; 36(4):127-132

Telefonsvar
For ambulante patienter: Ved værdier over 500 µmol/L afgives uopfordret telefonsvar.

Fejlkilder
Ved icterus ses falsk lave værdier af P-Kreatinin. Der måles ca. 7% lavere kreatinin ved P-Bilirubin; stofk. på 677 µmol/L.

Indikation
Mistanke om nedsat glomerulusfiltreringshastighed.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved nedsat glomerulusfiltreringshastighed og pågående muskelatrofi.
Nedsatte værdier kan ses ved indtrådt muskelatrofi og lille muskelmasse i øvrigt. Øget nedbrydning af kreatinin i tarmen.
For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Enzymatisk metode standardiseret til fælles nordisk niveau.
Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 75 µmol/L: 7,1% sv. til 5,3 µmol/L.
   Ved 154 µmol/L: 7,1% sv. til 10,9 µmol/L.

IUPAC-nr. og navn
NPU18016 P-Creatininium; stofk.

Analyserelaterede ændringer
24.06 2015: Måleusikkerhed justeret på grund af faktorisering af analysen.
02.05.2016: Referenceintervaller for børn (0-18 år) og kilde herfor ændret.
01.02.2017: Måleusikkerhed opdateret.
02.01 2018: Måleusikkerhed opdateret.Bruger: Anonym
Værktøj