Laboratorie - Håndbog KBA

5.12.14 B-Leukocyttype gruppe

 

Akkreditering
Maskinel bestemmelse såvel som manuel bestemmelse.

Synonymer
Leukocyt-fraktionering; Differentialtælling af leukocytter; Leukocyt-status

Analysenavne i Labka og EPJ samt analysekoder (internt KBA)

Analysenavn i Labka og EPJ - med link til analyseblad Analysekode (intern KBA)
B-Leukocyttype gruppe:
B-Leukocytter
B-Basofilocytter
B-Eosinofilocytter
B-Lymfocytter
B-Monocytter
B-Neutrofilocytter

Diff

B-Leukocytter og Neutrofilocytter:
B-Leukocytter
B-Neutrofilocytter
LKC-NEUT


Nationalt kortnavn
Findes ikke for 'B-Leukocytter og Neutrofilocytter'.

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet og rutine analyse.
Er prøven taget efter afhentning af prøver til transportordningen, afgives kun svar på følgende:
B-Leukocytter, B-Lymphocytter og B-Neutrophilocytter.

Prøvetagningsglas
Glastype 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 3).
(Ingen centrifugering eller afpipettering).

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen (når prøven er opbevaret ved 21 °C).

Forsendelse med postvæsenet
Forsendelsesglas: prøvetagningsglasset (type 3)
Ikke alle leukocyt-typerne tåler postforsendelse; kun B-Lymfocytter og B-Neutrofilocytter tåler postforsendelse 1 døgn ved omgivelsernes temperatur.

Prøvemateriale og holdbarhed
3 mL EDTA-fuldblod
Holdbarhed efter prøvetagning (ingen centrifugering eller afpipettering): Se analyseblade for de enkelte parametre.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. Såfremt prøven kontrolleres i mikroskop, evt. først svarafgivelse den følgende hverdag.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.
Såfremt prøven kontrolleres i mikroskop, evt. først den følgende hverdag.

Referenceinterval
Se analyseblade for de enkelte parametre.

Telefonsvar
Se analyseblade for de enkelte parametre.


Fejlkilder
Overskridelse af holdbarhed. 

Indikation
Diagnose, vurdering og kontrol af infektioner og hæmatologiske sygdomme. Monitorering af behandling med cytostatika og andre knoglemarvshæmmende lægemidler.
Se også analyseblade for de enkelte parametre.

Klinik
Se analyseblade for de enkelte parametre.

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet gemmes til næste dag, hvorefter det kasseres.
Udstrygningspræparater gemmes 1 uge.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Se analyseblade for de enkelte parametre; visse prøver undersøges i mikroskop.

Måleusikkerhed: Se analyseblade for de enkelte parametre. For tælling af leukocyt-typer manuelt i mikroskop er der større måleusikkerhed, denne kan oplyses ved henvendelse til Klinisk Biokemisk Afdeling.

IUPAC-nr. og navn
NPU02593 B-Leukocytter; antalk.
NPU18156 B-Leukocyttype; antalk. (liste; mask.)
ASS00972 B-Leukocyttype(manuel);(liste) [lokal kode]
AAB00055 B-Leukocytter og neutrofilocytter [lokal kode]
Se endvidere under de enkelte leukocyt-typer.

Analyserelaterede ændringer

- DOMA8A897D636DB612AC12571430034E5658DUK93.pdf - DOMA8A897D636DB612AC12571430034E5659AQEVK.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj