Laboratorie - Håndbog KBA

5.2.19 1. graviditetsundersøgelse inkl. type

Synonymer:
1. graviditetsundersøgelse
Blodtype
Gravid

Analysenavn i Labka og EPJ: 
1. Graviditetsundersøgelse inkl. type


Analysekode (intern KBA):
Hep-Grav  

Instruktion for rekvirenten:
Prøven mærkes med navn og CPR.Nr.

Ercs(B)-Blodtype(Gravide) og P-Erytrocyt-Ab, gruppe: 

Ved den elektroniske bestilling anføres terminsdato og fødested på rekvisitionen                                      

Analysegruppen "1.graviditetsundersøgelse inkl. type" indeholder analyserne:
5.2.20 Blodtype gravide
6.8.24 P-Hepatitis B virus s-antigen;(0 1)
6.8.26 P-HIV 1+2 (antigen-antistof) 
P-Syfilis;(0 1 2 3 4)

Husk eventuel bestilling til 5.4.8 Doubletest (frit beta hCG, PAPP-A) 
Såfremt den gravide er RhD negativ, bestilles i 25. graviditetsuge en DNA(P)-Foster RHD type samt en fornyet Ercs (B)-Blodtype (gravide)

Prøvetagningsglas:
Type 10, EDTA-glas med lilla prop, 2 x 6 ml.
1 glas til analyserne Hepatitis B virus s antigen, Syfilis og HIV 1+2 samt 1 glas til blodtypebestemmelse.

Se 2.3.3 Fortegnelse over glastyper og anden emballage


Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven skal ikke centrifugeres
 

Indlevering af prøver på KBA/forsendelse med rørpost:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen
Prøven kan sendes med rørpost. 

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur. 
 

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod.  

Ercs(B)-Blodtype(Gravide) og P-Erytrocyt-Ab, gruppe

5 døgn
Opbevaring hos prøvetager:
Ucentrifugeret:
I klimaskab (20-22 °C) eller ved 20-25 ºC

Opbevaring i Blodbank og Immunologi: 
Prøverne opbevares ved 2-8ºC efter endt analysering.

P-Hepatitis B virus s(Ag) [HBsAg], P-Syfilis;(0 1 2 3 4) og P-HIV 1+2 (Ag+Ab)

Ucentrifugeret:
I klimaskab (20°-22° C): 3 dage

Centrifugeret og afpipetteret:
20-25 ºC: 3 dage
4-8 ºC: 14 dage
-20 ºC: år

Analyseringshyppighed:

Ikke vagtanalyse.
Ercs(B)-blodtype(Gravide) og P-Erytrocyt-Ab, gruppe udføres på klinisk immunologisk afsnit Herning og Holstebro.   
P-Hepatitis B Virus s(Ag) [HBsAg], P-Syfilis,P-HIV 1+2(Ag+Ab) udføres på Blodbank og Immunologi, AUH 

Svarafgivelse:
Se under de aktuelle analyser i gruppen


Indikation: Se under de aktuelle analyser i gruppen

Klinik: Se under de aktuelle analyser i gruppen

Håndtering på laboratoriet efter analysering:
Prøvematerialet til Ercs(B)-blodtype(Gravide) og P-Erytrocyt-Ab opbevares i 7 døgn ved 2-8 oC, hvorefter den kasseres.


Bemærkninger:

Ercs(B)-Blodtype(Gravide) og P-Erytrocyt-Ab, gruppe: 
Ved den elektroniske bestilling anføres terminsdato og fødested på rekvisitionen  
 

Analysemetode:

For Ercs(B)-Blodtype(Gravide) og P-Erytrocyt-Ab, gruppe:
Analyseprincip:Antigen-Antistof reaktion
Måleprincip:Søjleagglutionationsteknik, fotografisk detektion 
Apparatur: Ortho Vision 

 

IUPAC-nr og navn:
AAA00339. 1. graviditetsundersøgelse inkl. type

Analyserelaterede ændringer: -

Akkrediteret: Ja

 

 Bruger: Anonym
Værktøj