Laboratorie - Håndbog KBA

5.4.8 Foster-Doubletest gruppe

 

Synonymer
Dobbeltest, Doubletest

Analysenavn i Labka og EPJ
Foster-Doubletest gruppe

Analysekode (intern KBA)
Double1

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Indeholder analyserne: P-Koriogonadotropin beta [HCG]
 (frit beta hCG) og P-PAPP A.
Blodprøven tages i 8 - 11 svangerskabsuge, så svarene foreligger til ultralydscanningen.

Prøvetagningsglas
Type 1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL serum.
Centrifugeres senest 6 t efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 1 d, Køleskab (2-8°C): 4 d

Analyseringshyppighed
Udføres 1 - 2 gang om ugen (mandag - fredag - onsdag).

Svartid
Rutine: Indenfor 3-4 hverdage.
Prøver fra praksis: Indenfor 3-4 hverdage.

Referenceinterval
Se analyseblade for P-Koriogonadotropin beta [HCG] og P-PAPP A.

Telefonsvar
-

Fejlkilder
Se analyseblade for 
P-Koriogonadotropin beta [HCG] og P-PAPP A.

Indikation
Alle gravide kvinder bliver tilbudt Doubletest mhp. risikovurdering af kromosomabnormalier.

Klinik
Doubletest (frit beta hCG, PAPP-A) indgår i 1. trimester screeningen af gravide til risikoberegning for kromosomabnormalier hos fostre. Analyserne sammen med resultatet af nakkefoldsscanningen og vurderingen af gestationsalderen indgår i risikoberegningen.
Beregning og vurdering af risiko foretages af gynækologisk obstetrisk afd.

For yderlige information se:
lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares ved -20o C i minimum 1 år, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning
Analyseprincip: TRACE (Time Resolved Amplified Cryptate Emission), Kryptor Compact.
Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Se analyseblade for
P-Koriogonadotropin beta [HCG] og P-PAPP A.

IUPAC-nr. og navn
DNK35905 Foster—Trisomi-relateret syndrom; risiko(liste)

Analyserelaterede ændringer
-

- DOM7VHA6V.pdf - DOM8A0B86D4DE90C31EC125726E0071DD8D8DULRZ.pdf - DOM8A0B86D4DE90C31EC125726E0071DD8D9AQF2J.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj