Laboratorie - Håndbog KBA

5.20.2 P-Triiodthyronin frit [T3]

 

Synonymer
fT3, frit T3

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Triiodthyronin frit [T3]

Analysekode (intern KBA)
Fritt3-2

Instruktion for rekvirenten
Kan rekvireres som rutine analyse. Indgår i
P-Thyreoidea-screening og P-Thyreoidea-kontrol. Ved rekvirering af Thyreoidea-screening eller P-Thyreoidea-kontrol analyseres P-Triiodthyronin(frit), hvis P-TSH < 0,10 x103int.enh./L og P-Thyroxin(frit) samtidig er < 16,8 pmol/L.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed". 

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 14 d, Frys (-20
°C): 3 mdr.

Analyseringshyppighed 
Udføres hele døgnet.

Svartid 
Rutine: Oftest < 4 timer.

Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn.

Referenceinterval

Børn
4 dage - < 1 år 3,6 - 7,5 pmol/L
1 - < 13 år 4,5 - 7,1 pmol/L
Piger 13 - < 19 år 4,1 - 6,0 pmol/L
Drenge 13 - < 19 år 4,5 - 6,8 pmol/L
Voksne
19 - 200 år: 2,4 - 6,0 pmol/L
Kilde, børn < 1 år: Bailey et al. Clin Chem 2013;59:1393-405 (CALIPER)
Kilde, børn ≥ 1 år: Aldrimer et al. Scand J Clin Lab Invest 2012;72:326-32 
Kilde, voksne: Abbott pakningsindlæg Architect Free T3 7K63 G68850R05, april 2020, dansk.  
Intraindividuel variation: 8%

Vejledende referenceinterval for gravide
Ikke angivet pga. metodespecifikt referenceinterval.

Telefonsvar
Værdier > 16 pmol/L ringes ud til praksis.

Fejlkilder
-

Indikation
Hypertyreose, specielt ved abnorme bindingsforhold i plasma.

Klinik
Forhøjede værdier: Hypertyreose; sjældent på grund af perifer resistens mod thyreoideahormon.
Nedsatte værdier: Udtalt hypotyreose. Faste, akut og kronisk sygdom udenfor thyreoidea samt per- og postoperativt "stress".

For yderlige information se: Lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 1,5 pmol/L: 41% svarende til 0,6 pmol/L
Ved 3,9 pmol/L: 18% svarende til 0,7 pmol/L
Ved 8,0 pmol/L: 18% svarende til 1,5 pmol/L

IUPAC-nr. og navn
AAB00438 P—Triiodthyronin(frit); stofk.

Analyserelaterede ændringer:
17-01-2012: Ny metode - Abbott Architect.
26-06-2018: Nye metodespecifikke referenceintervaller og lokal kode.
15-04-2021: Nyt referenceinterval for voksne.

- DOM7USSDU.pdf - DOM7B4ED84F6E3708F4C125704A002ACCF88DULC4.pdf - DOM7B4ED84F6E3708F4C125704A002ACCF88QNRT7.pdf - DOM7B4ED84F6E3708F4C125704A002ACCF89AQEYF.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj