Laboratorie - Håndbog KBA

5.7.15 P-Glomerulær basalmembran-Ab(IgG)

Synonymer
Anti-GBM, Goodpasture antistof

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Glomerulær basalmembran-Ab(IgG)

Analysekode (intern KBA)
Gmb-Ab

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Kan rekvireres selvstændigt, eller som en del af P-Reno pulmonalt syndrom gruppe.

Kan ved behov rekvireres som livsvigtig analyse, men kun efter forudgående aftale med KBA ved henvendelse på telefon 7843 5666.
Intern info for KBA: Prøver rekvireret som livsvigtig må sendes ucentrifugeret.

Prøvetagningsglas
Type1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas:
Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 

Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres 1 gang om ugen.

Svartid
Livsvigtig: Kun efter forudgående aftale med KBA. Svartid typisk < 6 timer.
Rutine/fremskyndet: Indenfor 1 uge.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 uge.

Referenceinterval

18 - 200 år

< 7 kU/L

Kilde: Phadia 250 EliA GBM 250-5514-07 / DK
Intraindividuel variation: ikke angivet.

Fortolkning af resultater: 
Negativ: < 7 kU/L (antistof ikke påvist)
Gråzone: 7-10 kU/L (antistof ikke sikkert påvist)
Positiv: > 10 kU/L (antistof påvist)

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Mistanke om Goodpastures syndrom eller anden anti-GBM sygdom. Differentialdiagnostisk ved renalt, pulmonalt eller renopulmonalt syndrom, hvor der også skal analyseres for 
anti-MPO og anti-PR3, P-Reno pulmonalt syndrom gruppe.
Behandlingsmonitorering af anti-GBM positiv sygdom. 

Klinik
Positiv ved Goodpastures syndrom og visse former for hastigt progredierende glomerulonefrit. Antistofindholdet er højt i aktiv sygdomsfase og falder i takt med, at remission indtræder. Op til 10% af anti-GBM positive patienter er tillige anti-MPO eller anti-PR3 positive.
For yderlige information se: Lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares ved -20°C i 1 mdr., hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analyseprincip: FluoroEnzym ImmunoAssay (FEIA), ImmunoCap 250.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 10 kU/L: 32% svarende til 3 kU/L
Ved 30 kU/L: 32% svarende til 10 kU/L
Ved 50 kU/L: 32% svarende til 16 kU/L

IUPAC-nr. og navn
NPU12552 P—Glomerulær basalmembran-antistof(IgG); arb.stofk.

Analyserelaterede ændringer
-

- DOM4EFE35FE798CB3EBC1257C0B003CF4DF9CYV88.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj