Laboratorie - Håndbog KBA

5.20.10 P-Thyrotropin [TSH]

  

Synonymer
Thyreoideastimulerende hormon, Thyreotropt hormon, TSH

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Thyrotropin [TSH]

Analysekode (intern KBA)
TSH

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Indgår i P-Thyreoidea-screening og P-Thyreoidea-kontrol.
Der findes store intraindividuelle døgnvariationer med stabilt lavt niveau i perioden kl. 11 - 20 og et højere niveau kl. 20 - 11.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 1 d, Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20
°C): 6 mdr.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Rutine: Oftest < 2 timer.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn.

Referenceinterval

Børn

< 1 mdr

Ikke fastsat

1 mdr - < 1 år

0,600 - 8,10 x10-3int.enh./L

1 - < 18 år

0,600 - 4,50 x10-3int.enh./L

Voksne

18 - 200 år

0,300 - 4,50 x10-3int.enh./L

Kilde, børn: Roche, Reference Intervals for Children and Adults: Elecsys Thyroid Tests", 2004. Referenceinterval for < 1 mdr ikke fastsat pga. stor biologisk variation.
Kilde, voksne: Fastsat på basis af egne undersøgelser på 196 bloddonorer, Ålborg Sygehus.
Intraindividuel variation: 19%

Vejledende referenceinterval for gravide

Graviditetsalder

Vejl. referenceinterval

GA, 3. - 6. uge

0,300 - 4,50 x10-3int.enh./L

GA, 7. - 12. uge

0,100 - 3,50 x10-3int.enh./L
 
GA, 13. - 28. uge

0,300 - 4,00 x10-3int.enh./L

GA, 29. - 42. uge

0,300 - 4,00 x10-3int.enh./L

 

Telefonsvar
-

Fejlkilder
Interfererende stoffer (fx. heterofile antistoffer) kan give falsk forhøjede eller falsk nedsatte værdier.
Prøver fra patienter, der har modtaget præparater indeholdende musemonoklonale antistoffer, kan indeholde humane anti-mus antistoffer, som kan interferere med analysen og give falsk forhøjede eller falsk nedsatte resultater.

Indikation
Bestemmelse af P-Thyrotropin [TSH] er værdifuld ved diagnosticering af primær hypothyreose, hvor der altid findes værdier større end 10 x10-3int.enh./L.
Bestemmelse af P-Thyrotropin [TSH] kan være indiceret i visse tilfælde i forbindelse med kontrol af substitutionsterapi.
Ved mistanke om hyperthyreose med normal P-Thyroxin frit [T4] og P-Triiodthyronin frit [T3] vil der supplerende kunne foretages bestemmelse af P-Thyrotropin [TSH] efter stimulation med TRH (Thyreoidea Releasing Hormon). Ved hyperthyreose vil en stigning udeblive.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved sekundær hyperthyreose, ved primær hypothyreose samt efter stimulation med TRH.
Nedsatte værdier ses ved hyperthyreose.

For yderlige information se:
Lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 0,010 x10-3int.enh./L: 41% svarende til 0,004 x10-3int.enh./L
Ved 0,10 x10-3int.enh./L: 17% svarende til 0,02 x10-3int.enh./L
Ved 5,0 x10-3int.enh./L: 17% svarende til 0,8 x10-3int.enh./L

IUPAC-nr. og navn 
NPU03577 P—Thyrotropin; arb.stofk.(IRP 80/558)

Analyserelaterede ændringer
17-01-2012: Ny metode - Abbott Architect.

- DOM7USSSG.pdf - DOM3A5EE1D6508D3267C125704A00361FE38DUL4N.pdf - DOM3A5EE1D6508D3267C125704A00361FE38QNRT4.pdf - DOM3A5EE1D6508D3267C125704A00361FE39AQEY5.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj