Laboratorie - Håndbog KBA

5.20.22 P(fPt)-Triglycerid

 

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P(fPt)-Triglycerid

Analysekode (intern KBA)
Tgly

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.
Patienten skal have fastet mindst 8 timer før prøvetagningen.

Analysen kan bestilles på enten ikke-fastende eller fastende patient:
Fastende værdier benyttes ved diagnostik mhp. medikamentel behandling samt i tilfælde, hvor ikke-fastende triglycerid er > 4 mmol/L,
da fastende værdier giver de mest præcise resultater.
Ikke-fastende værdier benyttes i en screeningssituation og hos personer med normale triglycerider i en stabil behandling (kontrolprøver), se P-Triglycerid.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet

Svartid
Rutine: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Inden for 1 døgn

Referenceinterval

 

Behandlingsmål

0 - 200 år

< 2,0 mmol/L

Kilde: Medicinsk Kompendium, 16. udg. 2004.
Intraindividuel variation: 21%.

Vejledende referenceinterval, gravide

GA, uge 3-42

P-Triglycerid stiger under graviditeten med maksimal værdi op til ca. 5 mmol/L omkring partus.
Statinbehandling seponeres normalt hos gravide.

GA: Gestationsalder. 
Kilde:
Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-248

Fejlkilder
Steroidhormoner, en række diuretika og ß-blokkere kan medføre øget koncentration.

Indikation
Udredning af hyperkolesterolæmi. Recidiverende pankreatit. Alkoholmisbrug. Forhøjet triglyceridkoncentration er næppe en uafhængig risikomarkør for udvikling af hjerte-karsygdomme.

Klinik
Forhøjede værdier:
Primære hypertriglyceridæmier. Sekundære hypertriglyceridæmier, der kan ses ved insufficent behandlet diabetes mellitus, hypofunktion af thyreoidea og hypofyse, nyre-, pancreas- og leverlidelser samt dysproteinæmier.
Nedsatte værdier:
A-ß- og hypo-ß-lipoproteinæmier. Malabsorptionstilstande.
For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Enzymatisk metode.
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 1,5 mmol/L: 12,9% sv. til 0,20 mmol/L.
   Ved 3,0 mmol/L: 
12,9% sv. til 0,38 mmol/L.

IUPAC-nr. og navn
NPU03620 P(fPt)-Triglycerid; stofk.

Analyserelaterede ændringer
17.05 2018 Måleusikkerhed opdateret.

- DOM7VSE7E.pdf - DOM383721ECCCC6B08FC125706A00310E798E67ZP.pdf - DOM383721ECCCC6B08FC125706A00310E799AQEYD.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj