Laboratorie - Håndbog KBA

5.18.5 P-Reno pulmonalt syndrom gruppe

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Reno pulmonalt syndrom gruppe

Analysekode (intern KBA)
Reno

Instruktion for rekvirent
Indeholder analyserne P-Glomerulær basalmembran-Ab(IgG)P-Myeloperoxidase-Ab(IgG) [MPO] og P-Proteinase 3-Ab(IgG) [PR3].
Kan rekvireres som rutine analyse. Kan ved behov rekvireres som livsvigtig analyse, men kun efter forudgående aftale med KBA ved henvendelse på telefon 7843 5666. 
Intern info for KBA: Se Håndtering af livsvigtig ANCA (Reno pulmonalt syndrom gruppe).docx. Prøver rekvireret som livsvigtig må sendes ucentrifugeret.
 

Prøvetagningsglas
Type 1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1 
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL serum
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 

Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d., Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid
Livsvigtig: Kun efter forudgående aftale med KBA. Svartid typisk < 6 timer.
Rutine/fremskyndet: Indenfor 2 hverdage (Gmb-Ab indenfor 1 uge).
Prøver fra praksis: Indenfor 2 hverdage (Gmb-Ab indenfor 1 uge).

Referenceinterval
Se de enkelte analyser.
P-Glomerulær basalmembran-Ab(IgG)
P-Myeloperoxidase-Ab(IgG) [MPO]
P-Proteinase 3-Ab(IgG) [PR3]

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Mistanke om ANCA-associeret småkars-vaskulitis, herunder Granulomatosis med polyangiitis (GPA, tidl. Wegeners Granulomatosis), Eosinofil Granulomatosis med polyangiitis (EGPA, tidl. Churg Strauss) og Mikroskopisk polyangiitis (MPA).
Differentialidiagnostisk ved mistanke om akut reno-pulmonalt syndrom (patienter med kombination af akut glomerulonefritis og lungeaffektion).

Klinik
Reno pulmonalt syndrom kan skyldes Goodpastures syndrom eller systemtisk vasculitis (f.eks. GPA), men kan også ses ved systemisk lupus erythematosus (SLE), poststreptokok-glomerulonefritis eller andre former for akut glomerulonefritis, der er kompliceret af lungeaffektion. 
Sjældent kan også Schönleins-Henochs purpura præsentere sig på denne måde, men da vil der tillige være hudaffektion. 

For yderlige information se:
lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares ved indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Gødstrup 
Analyseprincip: Fluoroenzyme immunoassay, EliA, ImmuonCap250.

IUPAC-nr. og navn
NPU14558 P—Reno-pulmonalt syndrom; arb.stof.(liste; proc.)

Analyserelaterede ændringer
-

- DOM332C3238132A336AC1257A4F003840089AQF95.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj