Laboratorie - Håndbog KBA

5.20.12 P-Thyroxin frit [T4]

 

Synonymer
fT4, frit T4

Analysenavn i Labka og EPJ 
P-Thyroxin frit [T4]

Analysekode (intern KBA)
Fritt4-2

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Indgår i 
P-Thyreoidea-screening og P-Thyreoidea-kontrol

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 8 d, Frys (-20
°C): 3 mdr.

Analyseringshyppighed 
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Rutine: Oftest < 4 timer.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn. 

Referenceinterval

Børn

5 - < 15 dage
 
 13,5 - 41,3 pmol/L    
15 - < 30 dage 
 
 8,8 - 32,6 pmol/L
 
30 dage - < 1 år  11,5 - 21,9 pmol/L
 

1 - < 13 år

 11,0 - 16,5 pmol/L

13 - < 19 år

 10,0 - 16,0 pmol/L

Voksne

19 - 200 år
 
 10,8 - 16,8 pmol/L
               
Kilde, børn < 1 år: Bailey et al. Clin Chem 2013;59:1393-405 (CALIPER)
Kilde, børn ≥ 1 år: Aldrimer et al. Scand J Clin Lab Invest 2012;72:326-32 

Kilde, voksne: Hickman PE, Koerbin G, Simpson A, et al. Using a thyroid disease-free population to define the reference interval for TSH and free T4 on the abbott architect analyser. Clin Endocrinol (Oxf). 2017;86(1):108-112.

Intraindividuel variation: 6%

Vejledende referenceinterval for gravide

Ikke angivet pga. metodespecifikt referenceinterval. 

Telefonsvar
Værdier > 40 pmol/L ringes ud til praksis.

Fejlkilder
-

Indikation
Vurdering af thyreoideafunktionen, idet analysen estimerer indholdet af fri mængde thyroxin uanset mængden af bindingsproteiner.

Klinik
Forhøjede værdier: Ses ved hypertyreose.
Nedsatte værdier: Ses ved hypotyreose.
Thyroxin(frit) påvirkes ikke af østrogenbehandling eller graviditet.
For yderlige information se:
Lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 5,2 pmol/L: 14% svarende til 0,7 pmol/L
Ved 12 pmol/L: 14% svarende til 1,7 pmol/L
Ved 21 pmol/L: 14% svarende til 3 pmol/L

IUPAC-nr. og navn 
AAB00437 P—Thyroxin(frit); stofk.

Analyserelaterede ændringer
17-01-2012: Ny metode - Abbott Architect.
26-06-2018: Nye metodespecifikke referenceintervaller og lokal kode.

- DOM7USSSM.pdf - DOM233B05B7690E7FD7C125704A003708A88DUL4Z.pdf - DOM233B05B7690E7FD7C125704A003708A88MQN62.pdf - DOM233B05B7690E7FD7C125704A003708A88QNRT5.pdf - DOM233B05B7690E7FD7C125704A003708A88RAT6N.pdf - DOM233B05B7690E7FD7C125704A003708A89AQEY7.pdf


Bruger: Anonym
Værktøj