5.12.14 B-Leukocyttype gruppe

 

Akkreditering: maskinel bestemmelse såvel som manuel bestemmelse

Synonym: Leukocyt-fraktionering; Differentialtælling af leukocytter; Leukocyt-status

Analysenavne i Labka og EPJ samt analysekoder (internt KBA):

Analysenavn i Labka og EPJ - med link til analyseblad Analysekode (intern KBA)
B-Leukocyttype gruppe:
B-Leukocytter
B-Basofilocytter
B-Eosinofilocytter
B-Lymfocytter
B-Monocytter
B-Neutrofilocytter

Diff

B-Leukocytter og Neutrofilocytter:
B-Leukocytter
B-Neutrofilocytter
LKC-NEUT


Nationalt kortnavn: Findes ikke for 'B-Leukocytter og Neutrofilocytter'.

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet og rutine analyse.
Er prøven taget efter afhentning af prøver til transportordningen, afgives kun svar på følgende:
B-Leukocytter, B-Lymphocytter og B-Neutrophilocytter.

Prøvetagningsglas:
Glastype 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 3).
(Ingen centrifugering eller afpipettering).

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen (når prøven er opbevaret ved 21 °C).

Forsendelse med postvæsenet:
Forsendelsesglas: prøvetagningsglasset (type 3)
Ikke alle leukocyt-typerne tåler postforsendelse; kun B-Lymfocytter og B-Neutrofilocytter tåler postforsendelse 1 døgn ved omgivelsernes temperatur.

Prøvemateriale og holdbarhed:
3 mL EDTA-fuldblod
Holdbarhed efter prøvetagning (ingen centrifugering eller afpipettering): Se analyseblade for de enkelte parametre.

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet. Såfremt prøven kontrolleres i mikroskop, evt. først svarafgivelse den følgende hverdag.

Svartid:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.
Såfremt prøven kontrolleres i mikroskop, evt. først den følgende hverdag.

Referenceinterval:
Se analyseblade for de enkelte parametre.

Telefonsvar: 
Se analyseblade for de enkelte parametre.


Fejlkilder:
Overskridelse af holdbarhed. 

Indikation:
Diagnose, vurdering og kontrol af infektioner og hæmatologiske sygdomme. Monitorering af behandling med cytostatika og andre knoglemarvshæmmende lægemidler.
Se også analyseblade for de enkelte parametre.

Klinik:
Se analyseblade for de enkelte parametre.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet gemmes til næste dag, hvorefter det kasseres.
Udstrygningspræparater gemmes 1 uge.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analysemetode: automatisk hæmatologiudstyr; visse prøver undersøges i mikroskop.

Måleusikkerhed: Se analyseblade for de enkelte parametre. For tælling af leukocyt-typer manuelt i mikroskop er der større måleusikkerhed, denne kan oplyses ved henvendelse til Klinisk Biokemisk Afdeling.

IUPAC-nr. og navn:
NPU02593 B-Leukocytter; antalk.
NPU18156 B-Leukocyttype; antalk. (liste; mask.)
ASS00972 B-Leukocyttype(manuel);(liste) [lokal kode]
AAB00055 B-Leukocytter og neutrofilocytter [lokal kode]
Se endvidere under de enkelte leukocyt-typer.

Analyserelaterede ændringer:Revideret: 17-02-2017 00:00:00