3.1.1 Forsendelse af prøver

Ansvar
Personalet, der sender prøverne, er ansvarlig for at instruktionen følges.

Fremgangsmåde
Det er aftalt med Nære Sundhed, at prøver fra praksis skal sendes således:

  • Diagnoseprøver = Biologisk Stof sendes i transportkasser anskaffet af Klinisk Biokemisk Afdeling
  • Kasserne bringes via en transportordning fra den praktiserende læge til det nærmeste hospital

Pakning af transportkasser til transportordning

Vedhæftet fil kan lamineres til transportkasser.

Vejledning: Se Transportkasser, v7.doc


Reference / Definition
RM's retningslinjer for forsendelse af biologiske stoffer findes her.

 Revideret: 28-10-2019 00:00:00