2.2.3 Regler vedr. faste samt medicinkontrol

Faste.
Fastende patient, regler for faste:
Ved visse analyser og belastningsprøver er det påkrævet, at patienten er fastende, hvorved forstås:

  1. Ingen mad og drikke i 8 timer før prøvetagningen, 1 - 2 glas postevand dog undtaget.
  2. Rygning skal undlades i samme periode.

Dersom en analyse kræver fastende patient, er det angivet med (fPt) som system i den alfabetiske analysefortegnelse.


Medicinkontrol
Prøven tages sædvanligvis umiddelbart før næste dosis ("dalværdi'").
Oplysning herom er angivet på analyseblade/sendeprøver for lægemidler.
 Revideret: 24-05-2018 00:00:00