5.4.10 Erc(B)-Direkte antiglobulin gruppe

Synonymer:
DAT
Coombs direkte test
Antihumanglobulin
Coombs
 


Analysenavn i Labka og EPJ: 
 Erc(B)-Direkte antiglobulin gruppe 


Analysekode (intern KBA): DAT


Instruktion for rekvirenten:
Prøven mærkes med navn og cpr nr. 

Prøvetagningsglas:

Veneprøve: Type 10, EDTA glas med lilla prop, 1 x 6 ml eller Type 3, EDTA glas med lilla prop. 1 x 3 ml.
Navlesnorsprøve: Type 3, EDTA glas med lilla prop. 1 x 3 ml udtaget fra navlesnor.
Prøve fra nyfødt: Kan udtages som veneblod, eller ½ ml EDTA stabiliseret kapillærblod udtaget i mikrotainer.  

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage
 
 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: Prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres. 
 

 

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen
 

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler 1 døgns postforsendelse ved omgivelsernes temperatur. 


Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod. Holdbar i op til 5 døgn og opbevares ved 2-8 ºC. 
 


Svarafgivelse:
Samme dag via Inter Info, se beskrivelse af Inter Info

Svaret afhænger af reaktionsstyrken, der gradueres fra 0 til max 4, og vil afgives som et af de nedenstående muligheder:   

 • DAT negativ
 • DAT svag positiv 
 • DAT middelstærkt positiv 
 • DAT stærk positiv 

Der udføres automatisk tillige en specifik DAT på alle patienter med undtagelse af:

 • Patienten til udredning for transfusionskomplikation
 • Børn > 6 mdr. 

   

Referenceinterval:
DAT negativ

Fejlkilder: -

Indikation:
 

 • Børn født af mødre med irregulært erytrocytantistof, der forårsager hæmolytisk sygdom hos nyfødte (HDFN)/erytroblastosis foetalis.
 • Børn under 1 måned der skal have en blodtransfusion
 • Patienter med anæmi, leukæmi, maligne blodsygdomme og icterus 
 • Patienter med transfusionskomplikationer
 • Ved mistanke om autoimmun hæmolytisk anæmi 


Klinik:

Ved en Direkte Antiglobulin Test (DAT) undersøges erytrocytter for in vivo sensibilisering med irregulært erytrocytantistof (anti-IgG)  og/eller komplement (C3d). I de tilfælde der er anført ovenfor, vil et positivt DAT svar bevirke at laboratoriet udfører en specifik DAT, dvs. undersøger om den positive reaktion skyldes sensibilisering med IgG antistoffer eller komplementfaktor C3d.  

IUPAC-nr og navn:
NPU20024 Erc(B)-Direkte antiglobulin gruppe  

Bemærkninger:
Vagtanalyse.
Analysen udføres på Klinisk Immunologisk afsnit i Herning og Holstebro dog udføres vagtanalysen kun i Herning. 
 Revideret: 21-02-2019 00:00:00