6.7.3 P-Glat muskel-Ab(IgG)[GMA]

Synonymer:
SMA
Smooth muscle antibody

IUPAC-nr: 
NPU29755

Analysekoder (intern KBA):
GMA

Analysested:
Klinisk Immunologisk afdeling, Skejby
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Århus N
Tlf. 78455086

Se analysefortegnelsen under "G"

Bemærkninger:
Centrifugeres og afpipetteres. O
pbevares på køl (2 - 8 °C) til forsendelse. Revideret: 11-05-2018 00:00:00