6.2.9 B-Bloddyrkning og resistens

Synonymer:
Venyler
Bloddyrkning og resistens (1 sæt a 2 kolber)

IUPAC-nr.:
NPU17191

Analysekoder (intern KBA):
Dyrk (Dialysen opfordres til rekvirere blod-dyrkning i KMA-IT-system)

Analysested: 
KMA Skejby
Århus Universitetshospital, Skejby
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Århus N
Tlf.nr. 7845 5610

Se 1.2.Bloddyrkning


Bemærkninger: 
Dyrkningskolber skal mærkes med PTB-stregkode på langs af glasset.

Fra 7 til maksimalt 10 ml veneblod i hver bloddyrkningskolbe.
Børnekolber dog 3-4 ml (1 kolber = 1 prøve). Ved åbent udtag registreres dette som rekvirentkommentar i Labka.
Dyrkning af arterieblod giver ikke bedre resultater end vene­blod.
Blod fra centralt venekateter bør kun anvendes, når almindelig venepunktur ikke kan foretages, og registreres  som rekvirentkommentar i Labka.

Efter prøvetagning opbevares kolberne ved stuetemperatur på Klinisk Biokemisk Afdeling eller i afdelingen indtil næste transport til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA).
Bloddyrkningskolber stilles aldrig i køleskab!Revideret: 15-08-2018 00:00:00