9.11 ├ćndring af niveau for P(fPt)-Galdesalte

Til KBA´s praksisrekvirenter,

 

I forbindelse med overgang til nyt reagens til analysen P(fPt)-Galdesalte, ændres de målte niveauer. For patienter, som monitoreres over tid, betyder det, at der kan forventes et fald i koncentrationen på nye patientsvar på ca. 25 % svarende til ca. 10 µmol/L ved 40 µmol/L. Det forventede fald kan variere fra 15-40 %.

Referenceintervallet er uændret <10µmol/L, og grænsen for svær graviditetskløe (ICP) er uændret > 40 µmol/L.

Niveauændringen for P(fPt)-Galdesalte træder i kraft for patientsvar afgivet fra og med 13.06 2018.

På vegne af afdelingsledelsen på Klinisk Biokemisk Afdeling.Revideret: 06/05/2018 12:00:00 AM