6.11.9 Pt(U)-Kobber

Synonymer:
Cu

IUPAC-kode:
NPU08976

Analysekoder (intern KBA):
dU-Cu

Analysested: 
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Tlf. 7845 5277

Se analysefortegnelsen under "K" 

Bemærkninger:
Døgnurin opsamles i dunk uden syre.
Dunken opbevares køligt under opsamlingen.
5-10 mL urin (velblandet fra dunken) sendes Midttransport.

 

 Revideret: 11-05-2018 00:00:00