8.15 Blodprøver - der IKKE kan tages decentralt

Papirkopi til: 3 x sekretariatet RHE, 3 x sekretariatet RHL, 3 x KBA Lemvig og 4 x til Center for Sundhed.

Nogle analyser skal tages i Klinisk Biokemisk afdelings ambulatorier i Herning, Holstebro eller Lemvig, pga. begrænset holdbarhed inden centrifugering eller speciel prøvehåndtering.

Skema med de mest gængse analyser:

Analyse navn: Analyse kode: RHE/RHL RLE CFS
P-Ammonium vP-NH4 X    
P-beta-2-Glykoprotein 1-Ab (IgG) BGP-IgG X    
P-beta-2-Glykoprotein 1-Ab (IgM) BGP-IgM X    
P-Calcium-ion frit (ph=7,4) Ca-ion X X X
P(fpt)-Collagen I, Krydsbunde CTx CTX X X X
P-Corticotropin ACTH X  X X
P-Fibrin D-Dimer D-di-sta X    
P-Fosfat P X X X
Glutamatdecarboxylase (gad-65)-ab Gad 65-ab1 X X X
P-Homocystein Hcy X X X
P-Koag. overflade-induceret (APTT) APTT1 X    
P-Koagulationsfaktor VII (Koag) KFVIIICJ X    
P-Methoxy-catecholaminer gruppe Meta-gr X X X
P(fpt)-Proinsulin C-Peptid C-peptid X X X
P(fpt)-Proinsulin Pronisul X X X
P-Protein C (enz.) PRCCHR1 X    
P-Protein S frit PRSAGF1 X    
B-Sedimentationsreaktion SR X X  
P-Troponin I (HS) TnI-hs X X X
U-urinmikroskopi gruppe U-mik X X  
Urinstixs analyser   X X X
Vancomysin  Vanco X X X

Herudover henvises til at anvende Laboratorie-håndbogen ved rekvirering af specielle analyser.Revideret: 09-06-2021 00:00:00