5.4.11 P-Deam. gliadin peptid-Ab(IgG)[DGP]

 

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Deam. gliadin peptid-Ab(IgG)[DGP]

Analysekode (intern KBA): GliaDP-AbG

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse. Indgår som en del af P-Coeliaki-Ab gruppe, der anbefales til udredning. 

Prøvetagningsglas:
Glastype 1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas:
Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 

Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed:
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid:
Rutine: Indenfor 2 hverdage.
Prøver fra praksis: Indenfor 2 hverdage.

Referenceinterval:
0 - 200 år: < 7,0 x103arb.enh./L
Kilde: Phadia: EliA GliadinDP IgG 250-5539-05 / DK

Intraindividuel variation (skønnet): 5%

Fortolkning af svar:
< 7,0 x103 arb.enh./L: negativ (antistof ikke påvist).
7,0 - 10,0 x103 arb.enh./L: gråzone (antistof ikke sikkert påvist).
> 10,0 x103 arb.enh./L: positiv (antistof påvist).

Telefonsvar:
-

Fejlkilder:
-

Indikation:
Mistanke om cøliaki eller dermatitis herpetiformis. Monitorering af diætbehandling hos patienter med IgA-mangel.

Klinik:
Kan anvendes som led i udredning for cøliaki samt til monitorering af diætbehandling hos patienter med IgA-mangel. Antistofværdier falder ved glutenfri diætbehandling. 

For yderlige information se: lægehåndbogen.dk

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i 2 d, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analyseprincip: FluoroEnzymeImmunoAssay (FEIA), ImmunoCap250.

Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 1,4 x103arb.enh./L: 18,4% svarende til 0,25 x103arb.enh./L
Ved 12 x103arb.enh./L: 21,4% svarende til 2,6 x103arb.enh./L
Ved 48 x103arb.enh./L: 18,7% svarende til 8,9 x103arb.enh./L

IUPAC-nr. og navn: 
NPU28161 P—Deamideret gliadin peptid-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.)

Analyserelaterede ændringer:
14.11 2012: P-gliadin-antistof IgA og -IgG udgået og erstattet af P-deamideret gliadin-antistof IgG.Revideret: 22-03-2018 00:00:00