6.22.32 Vævstype, familie, konfirmatorisk

Synonymer:
-

IUPAC-nr.:
AAB00511

Analysekoder (intern KBA):
Væv-FamK

 
Analysested:
Klinisk Immunologisk Afdeling
Vævstypelaboratoriet
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Telefon 78 45 50 10

Bemærkninger:
Prøverne mærkes med navn og CPR-nr.

Prøvemateriale: 2 x 6 mL EDTA fuldblod
                        1 x 10 mL EDTA fuldblod

                        1 x 4 mL blod i tørglas
Alle prøver sendes ucentrifugeret

Holdbarhed: 5 døgn
Opbevaring: 20o - 25oC

Kan kun bestilles af AUH

 Revideret: 06/05/2020 12:00:00 AM