5.11.44 P-Kortisol (480 min)

Synonymer: Suppressionstest

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Kortisol (480 min)

Analysekode (intern KBA): Cort1-480

Instruktion for rekvirent: 
Tages efter suppression med dexamethason (suppressionstest). Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet og rutine analyse.

Prøvetagningsglas:
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4 
Se 
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ikke relevant.

Indlevering af prøver:
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet:
Ikke relevant.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL plasma.
Centrifugeres senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.  
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed: 
Udføres hele døgnet.

Svartid: 
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer

Referenceinterval:
0 - 200 år: < 50 nmol/L
Kilde: Nieman LK et al. The diagnosis of Cushing's syndrome: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2008

Telefonsvar: Ikke relevant.

Fejlkilder: -

Indikation:
Udføres som led i overnight dexamethasonsuppressionstest ved mistanke om Cushing's syndrom.

Klinik:
Suppression med Dexamethason skal normalt give P-Kortisol < 50 nmol/L. Værdier under 50 nmol/L kan således med stor sandsynlighed udelukke Cushing's syndrom. Tolkning er en specialistopgave.
For yderlige information se: 
lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.
Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 80 nmol/L: 9,5 % svarende til 8 nmol/L
Ved 923 nmol/L: 6,4 % svarende til 59 nmol/L

IUPAC-nr. og navn: 
AAB00373 P—Cortisol; stofk.(480 min)

Analyserelaterede ændringer: -Revideret: 02/09/2017