6.13.47 DNA-MOMA arv. cancerpanel, kendt mut

Synonymer:
-

IUPAC-nr: 
AAB00254

Analsyekoder (intern KBA):
DNACAN-k

Analysested:
Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA)
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Telefon 78 45 53 30

For yderligere information se analysevejledningen

Bemærkninger:
Rekvitionsblanket udfyldes af rekvirenten og medsendes prøverne.

2 x 6 mL EDTA-blod tages ved to uafhængige prøvetagninger af to forskellige bioanalytikere.
Glassene mærkes med navn, CPR-nr. og dato.Revideret: 02/27/2020 12:00:00 AM