10.189 Analysen P-Billirubintype gruppe udgår

Udsendes til alle hospitalsrekvirenter i Hospitalsenheden Vest, alle praksisrekvirenter KBA-HEVs optageområde, samt nøglepersoner KBA-HEV.

 

som word dokument: Rundskrivelse Bili type udgår.docx

som PDF-dokument: Rundskrivelse Bili type udgår.pdf

 

 

 Revideret: 12/06/2018 12:00:00 AM