6.6.5 Erc(B)-Erytrocytter (HbF-holdige)

Synonymer:
Erythrocytter, hæmoglobin F-holdige
Foeto maternel blødning (FMH)

IUPAC-nr: 
NPU01964

Analysekoder (intern KBA):
FMH

Analysested:
Klinisk Immunologisk Afdeling, blodtypelaboratoriet
Aarhus Universitetshospital
Brendstrupgårdvej 100
8200 Århus N
Tlf. 7845 5034

Link til analysefotegnelsen se under E


Bemærkninger: 
3 mL EDTA-blod sendes med Midttransport, opb. på køl indtil forsendelse (analysen udføres torsdage)

Glas mærkes med navn og CPR-nr.

 Revideret: 11-05-2018 00:00:00