5.2.16 B-BAC-test

Synonymer:
Serologisk forlig
BAC test er en forkortelse for Blodtypekontrol Antistofscreentest samt Computerkontrol

Analysenavn i Labka og EPJ: B-BAC-test

Analysekode (Intern KBA): BAC

Instruktion for rekvirent: 
Prøvetagningsglasset mærkes med navn og cpr nr.
En BAC test består af en kontrol for AB0- og RhD blodtypen, samt en antistofscreentest for at undersøge tilstedeværelsen af irregulære antistoffer. 
Der er tale om et elektronisk forlig, idet der ikke udføres forligelighedstest på patientens blod, men forliget sikres elektronisk via kontrolsystemer. 

Forud for bestillingen af BAC test skal der foreligge en blodtypebestemmelse og antistofscreentesten skal være negativ.
Oplysninger omkring dette kan ses på Inter Info. 
Såfremt antistofscreentesten findes positiv bestilles en BF test.  

Prøvetagningsglas:
Type 3, EDTA glas med lilla prop 1 x 3 ml
eller type 10, EDTA glas med lilla prop, 1 x 7 ml  
Mindste mængde er 2 ml veneblod.

Nyfødte: 1 mikrotainer EDTA veneblod, svarende til ca ½ ml. 

Se fortegnelse over glastyper og anden emballage
 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
 

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen 

Forsendelse med postvæsenet:
Ikke relevant. 

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod. Prøven kan opbevares ved 2-8 °C i op til 4 døgn efter prøvetagning. 
Når patienten har fået udført en BAC test kan der udleveres det nødvendige antal erytrocytsuspensioner i op til 4 døgn fra prøvetagning. 
Der tages en ny blodprøve, såfremt BAC testen skal fornyes efter de 4 døgn. 

Svarafgivelse:
Samme dag via Inter Info, se beskrivelse af Inter Info
Kan bestilles som hasteanalyse ved akut behov for transfusion. Svartid ca. 1 time.
 

Referenceinterval: - 

Terapeutisk interval: -

Fejlkilder: -


Indikation:
Udføres ved behov for transfusionsbehandling med erytrocytsuspensionblodtransfusion til patienter, hvor der ikke er påvist irregulære erytrocytantistoffer.
Indikation for behandling med blodtransfusioner er beskrevet i regionale retningslinjer og nationale vejledning om blodtransfusion.

Klinik: -

Håndtering på laboratoriet:
Prøvemateriale opbevares 5 døgn ved 2 - 8°C, hvorefter det kasseres

Bemærkninger:
Vagtanalyse
Udføres på Klinisk Immunologisk afsnit i Herning og Holstebro dog udføres vagtanalysen kun i Herning


IUPAC-nr og navn:
NPU21406. B-Forlig(elektr.);udløb(d&h) 

Analyserelaterede ændringer: -

 Revideret: 15-05-2018 00:00:00