5.19.10 Pt(kB)-Syrebasestatus gruppe

 

Synonymer
-


Analysenavn i Labka og EPJ
Pt(kB)-Syrebasestatus gruppe

Analysekode (intern KBA)
kB-S-B

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse

Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.
Prøven skal opbevares på isvand eller i køleskab (2-8°C) såfremt den ikke forventes analyseret indenfor 15 min.

Ved syre-base-status forstås resultaterne fra samtidig bestemmelse af følgende kvantiteter: 
P(kB)-pH
P(kB)-pCO2
P(kB)-pO2
Ecv(kB)-Base excess
P(kB)-Hydrogencarbonat (standard)
B(kB)-Laktat

Desuden medbestemmes der en række parametre, for hvilke svar kan fås ved henvendelse:
Hb(kB)-Carbonmonoxidhæmoglobin
Hb(kB)-Methæmoglobin
B(kB)-Hæmoglobin (kun Holstebro)
P(kB)-Glukose
P(kB)-Natrium 
P(kB)-Klorid 
P(kB)-Calcium-ion frit 
P(kB)-Calcium-ion frit (pH= 7,4) 

Prøvetagningsrør
Radiometer Clinitubes

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse

Prøvemateriale og holdbarhed
Prøvemængde afhænger af anvendte kapillærrør og analyse
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: 15 minutter.
Isvand/køleskab (2-8 °C): 30 minutter.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval
Der henvises til anlyseblade for de enkelte analyser.

Fejlkilder
Ukorrekt prøvetagning og opbevaring.

Indikation
Der henvises til analyseblade for de enkelte analyser.

Klinik
Der henvises til analyseblade for de enkelte analyser. For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering i laboratoriet efter analysering
Ingen overskydende prøvemateriale.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro
Analyseprincip: Potentiometri, amperometri.

Måleusikkerhed: Der henvises til analyseblade for de enkelte analyser.

IUPAC-nr. og navn
NPU12479 Pt(kB)-Syre-base-status; egenskabsart (liste).

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 01-05-2019 00:00:00