2.1.2 Prøvetagningsgrundlag

 

Anvendelse af prøvetagningsgrundlag

Prøvetagningsgrundlaget anvendes KUN af praksis som nødprocedure hvis Webreq er ude af drift.

Hvis WebReq serveren er ude af drift, anbefales at indstille blodprøvetagninger indtil serveren er aktiv igen, da nedetiden sjældent er af længere varighed.

Kun hvis blodprøvetagning ikke kan vente, anvendes Prøvetagninggrundlag.

 

Ved længerevarende IT-nedbrud hos praksis kontakt venligst Klinisk Biokemisk Afdeling, for aftale om anden nødprocedure.

  • IT-team på Klinisk Biokemisk Afd. på tlf.: 7843 5544 og tlf.: 7843 5644
  • Data konsulenterne kan kontaktes på tlf.:  2945 8724

 

Fremgangsmåde 

  • Prøveglas mærkes med CPR-nr. og Navn
  • Ang. glastyper henvises til Laboratorie-håndbogen kap. 5 og 6.
  • Prøvetagningsgrundlaget udfyldes med Patientnavn, CPR-nummer og rekvirent (gerne ydernr.) 
  • Husk prøvetagningstid og prøvetager.
  • Kryds ønskede analyser af.

Indsend altid prøvetagningsgrundlag sammen med prøverne   
Version 4 anvendes fortsat.

 Prøvetagningsgrundlag_version4.pdf

Prøvetagningsgrundlag_version4.xlsRevideret: 14-06-2017 00:00:00