5.19.17 Sved-Sved ledningsevne

Synonymer: Svedtest

Analysenavn i Labka og EPJ: Sved-Sved ledningsevne

Analysekode (intern KBA): Sved-test

Instruktion for rekvirent:
Udføres kun efter aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling i Herning og tidsbestilling på telefon 7843 5500.
Se evt. pjece til Svedtest

Prøvetagningsglas:
Ikke relevant

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ikke relevant

Indlevering af prøver:
Ikke relevant

Forsendelse med postvæsenet:
Ikke relevant

Prøvemateriale og holdbarhed:
Sved

Analyseringshyppighed:
Udføres kun efter aftale og tidsbestilling. Se instruktion for rekvirent.

Svartid:
Samme dag undersøgelsen foretages.

Referenceinterval:
0-200 år: < 50 arb. enh.

Kilde: 
Guidelines for the Performance of the Sweat Test for the Investigaton of Cystic Fibrosis in the UK, 2nd version, 2014 og CLSI guideline C34-A3, 2009. 

Telefonsvar:
Ikke relevant

Fejlkilder:
Anden akut sygdom kan give fejlagtigt resultat/problemer med svedsekretionen. Testen kan så fald gentages efter nogle uger.

Indikation:
Mistanke om Cystisk fibrose.

Klinik:
Ved Cystisk fibrose (CF) ses forstyrrelser i funktionen af kroppens kirtler, medførende abnormt sejt kirtelsekret. Der ses symptomer fra bla. mave-tarm-kanalen og luftveje. Symptomer kan vise sig fra de første levedøgn eller senere i spædbarnsalderen.
CF er en arvelig tilstand hvor en genmutation (i begge genkopier af CTFR - Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) bevirker defekte kloridkanaler, medførende, at klorid ikke kan reabsorbes, og således forbliver i sved. 

Normale værdier (< 50 arb. enh.) kan med stor sandsynlighed udelukke CF. 
Ved forhøjede værdier (> 50 arb.enh.) bør videre udredning foretages. Se gentesten:
 P-Cystisk Fibrose (CF)-DNA analyse

Håndtering på laboratoriet:
Undersøgelsen foretages på Klinisk Biokemisk Afdeling.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning
Analyseprincip: Måling af ledningsevne (konduktivitet) i induceret sved, Wescor Nanoduct.

Enheden arb.enh. svarer til mmol/l (ækvivalent NaCl). Det betyder, at den testede sved har en ledningsevne, som svarer til ledningsevnen i en NaCl-opløsning med den samme koncentration i mmol/L. Resultatet repræsenterer således ikke faktiske koncentrationer af Natrium eller Klorid.

IUPAC-nr. og navn: 
NPU21552 Sved(spec.)
Sved; arb.ledningsevne(proc.)

Analyserelaterede ændringer: 
31.01 2017: nyt referenceinterval (tidligere < 60 arb. enh.)Revideret: 01-02-2017 00:00:00