10.196 Udvidet svarafgivelse på HbA1c

 Sendes til alle hospitals- og praksisrekvirenter inkl. praktisrende specialæger i HEV. 

 Udvidet svarafgivelse på HbA1c_praksis.docx

Udvidet svarafgivelse på HbA1c_praksis.pdfRevideret: 05-07-2019 00:00:00