5.19.2 B-Sedimentationsreaktion

Synonym: Sænkning

Analysenavn i Labka og EPJ: B-Sedimentationsreaktion

Analysekode (internt KBA): SR

Instruktion for rekvirent:
Testen er uspecifik og kan ikke anvendes til screening. Et normalt resultat udelukker ikke en malign tilstand.

Prøvetagningsglas:
Type 35, Na-Citrat glas med sort prop (der udleveres ikke glas til praksis)
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C):
Kan ikke afhentes med transportordningen.

Indlevering af prøver:
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed:
Citratblod
Holdbarhed efter prøvetagning: Stuetemperatur: 4 timer

Svarafgivelse:
Svar afgives samme dag.

Referenceinterval:

Kvinder 0 - 50 år < 20 mm
Kvinder > 50 år < 30 mm
Mænd 0 - 50 år < 15 mm
Mænd > 50 år < 20 mm

Kilde: Nilsson-Ehle P, ed. Laurells Klinisk Kemi I praktisk medicin, 8. udg. Lund: Studentlitteratur, 2003: 149-50 (afrundet)

Fejlkilder:
Prøven koaguleret eller hæmolyseret. For lang tids opbevaring. Kan ikke udføres, hvis B-Hæmoglobin er < 3,1 mmol/L.

Indikation:
Erstattes i de fleste tilfælde af CRP.
Kan anvendes ved diagnostik og kontrol af f.eks. arteritis temporalis (polymyalgia reumatica), morbus Hodgkin, inflammatoriske tilstande, makroglobulinæmi, myelomatose og reumatoid artrit.

Klinik:

0 - 1 arb. enh. Polycytæmi skal udelukkes
2 - 30 arb. enh. Udelukker ikke patologisk tilstand
30 - 70 arb. enh. Patologisk værdi, ikke nødvendigvis tegn på alvorlig sygdom
> 70 arb. enh. Sikker patologisk værdi, ses f.eks. ved malignitet og kollagene sygdomme

Ved myelomatose og polymyalgia reumatica ses høje værdier, ikke sjældent > 100 arb. enh.

For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i 2 døgn, hvorefter det kasseres.

Bemærkninger:
Ikke vagtanalyse. Dog ved mistanke om arteritis temporalis (polymyalgia rheumatica) kan øjenlæger ordinere B-Sedimantationsreaktion udført som vagtanalyse.
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro og Lemvig
Analysemetode: Westergren teknik eller en metode, der korrelerer hertil, med temperaturkorrektion

IUPAC-nr. og navn:
NPU03404 B-Sedimentationsreaktion; længde

Analyserelaterede ændringer:
-Revideret: 07-11-2017 00:00:00