5.3.36 P-C-reaktivt protein [CRP]

 

Synonymer 
CRP

Analysenavn i Labka og EPJ
P-C-reaktivt protein [CRP]

Analysekode (intern KBA)
CRP

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 11 d, Køleskab (2-8°C): 2 mdr. 

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Inden for 1 døgn

Referenceinterval

0 - 200 år < 8,0 mg/L

Kilde, børn: Interval for voksne anvendt til børn.
Kilde, voksne: Afrundet værdi fra Eda S, Kaufmann J, Molwitz M, Vorberg E. A new method of measuring C-reactive protein, with a low limit of detection, suitable for risk assessment of coronary heart disease. Scand J Clin Lab Invest Suppl. 1999;230:32-5.
Intraindividuel variation: 42 %

Vejledende referenceinterval, gravide

Graviditetstidspunkt  
GA, uge 3-12 Ikke fastlagt
GA, uge 13-42 <32 mg/L
Partus <45 mg/L
P+1 dag, P+2 dage <95 mg/L

GA: Gestationsalder. P: Partus.
Kilde: Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-248

Fejlkilder
Ingen kendte.

Indikation
Ønske om at kunne påvise tilstedeværelse og grad af inflammatorisk reaktion samt monitorering af inflamatorisk reaktion.
C-reaktivt protein kan støtte diagnostikken ved bakteriel kontra viral meningitis, bakteriel kontra ikke-bakteriel pneumoni, pyelonephritis kontra cystitis, feber af ukendt årsag, abdominal bakteriel infektion, komplicerende/oversete infektioner ved LED, leukæmi, nyfødte, AMI, postoperativt, reumatoid artrit versus systemisk lupus erythematosus, Morbus Crohn versus colitis ulcerosa. Desuden kan CRP anvendes ved behandlingskontrol, f.eks. ved antibiotikabehandling.

Klinik
CRP er en akut-fase reaktant, der stiger hurtigt og vil ved akutte inflammationer nå patologisk værdi inden for 6-12 timer. Ved alvorlige infektioner kan symptomer dog forekomme, før CRP bliver forhøjet. Maksimal CRP-værdi nås inden for 48 timer. Værdier over 40 mg/L tyder på alvorlig bakteriel infektion. Da CRP har en kort halveringstid (ca. 6 timer), falder koncentrationen til det normale i løbet af 96 timer efter ophør af sygdomsaktivitet. Ændringer i CRP-koncentrationen følger nøje sygdomsaktiviteten.
Efter ukompliceret operation når koncentrationen maksimum efter 2 - 4 døgn. Effekt af antibiotisk behandling af bakteriel infektion kan måles inden 24 timer.
Forhøjede værdier ses ved inflammation som følge af f.eks. infektion, vævsskade, nekrose, immunologiske reaktioner og cancer. CRP er en uspecifik inflammationsmarkør både med hensyn til inflammationsetiologi og organ.
Ved følgende sygdomme er CRP normal eller moderat forhøjet: Systemisk lupus erythematosus, dermatomyositis, sclerodermi, colitis ulcerosa, leukæmi, virus-infektioner (visse virus-infektioner så som adenovirus tonsillit giver dog forhøjet CRP).
For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Turbimetrisk måling af antigen-antistofreaktion.
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 2,0 mg/L: 20 % svarende til 0,40 mg/L.
   Ved 80 mg/L: 10 % svarende til 8,3 mg/L.

IUPAC-nr. og navn
NPU19748 P-C-reaktivt protein; massek.

Analyserelaterede ændringer
07.05 2018 Måleusikkerhed opdateret.Revideret: 04-03-2018 00:00:00