9.14 Bestilling af Tripletest

Klinisk biokemisk afdeling har modtaget vedhæftede fra Hvidovre Hospital vedr. analysen Tripletest (DNK05356 Foster—Misdannelser+Trisomi-relateret syndrom; risiko (liste; proc.)).

Klinisk biokemisk afdeling, Hvidovre Hospital overtager denne analyse fra Statens Serum Institut per 1. oktober 2018.

Analysen rekvireres i Webreq på sædvanlig vis.

 

Analyse af tripletest.docxRevideret: 09/27/2018 12:00:00 AM