9.4 VIGTIGT - Opfølgning på forkerte analysesvar afgivet fra KBA - OBS Kalium

 

Til KBA HEV's rekvirenter

Som opfølgning på tilbagekaldelse af analyseresultaterne for P-Natrium afgivet den 4. december 2017 er fejlen på vores analyseudstyr nu fuldt identificeret.

Fejlen bevirker, at det ikke kan udelukkes, at analyseresultater for P-Kalium i samme tidsrum (kl. 12.08 til kl. 19.23) kan være behæftet med fejl.
Vi har dog ikke konstateret overskridelse i vores kvalitetskontrolsystem for P-Kalium. Resultaterne for P-Kalium afgivet fra analyseudstyret med fejl tilbagekaldes derfor ikke.

Ved mistanke om afvigende analyseresultater for P-Kalium anbefales ny prøvetagning. Vi beklager meget de gener, det har medført.

På vegne af afdelingsledelsen på Klinisk Biokemisk Afdeling.

 Revideret: 12/06/2017 12:00:00 AM