9.5 VIGTIGT - Risiko for falsk negative svar på P-Ampicillin (c5)-IgE og P-Amoxicillin (c6)-IgE

Til KBA HEV's rekvirenter.

Der kan i perioden 31. januar til 19. december 2017 være afgivet falsk negative svar på P-Ampicillin (c5)-IgE og P-Amoxicillin (c6)-IgE.
Alle negative svar på de to analyser fra den berørte periode vil blive tilbagekaldt hurtigst muligt. 

Baggrunden er, at firmaet bag analyserne har tilbagekaldt reagenserne. Der er således tale om en national problemstilling.
Uddybende information vil blive udsendt på praksis.dk snarest.

Vi beklager meget de gener, det medfører.

På vegne af afdelingsledelsen på Klinisk Biokemisk Afdeling

 Revideret: 12/22/2017 12:00:00 AM