5.3.13 P-Calcium-ion frit

 

Analysebladet er fælles for arterieblod (aB) og kapillærblod (kB).

Synonym
Calcium-ion (aktuel pH)

Analysenavn i LABKA og EPJ
P(aB)-Calcium-ion frit
P(kB)-Calcium-ion frit

Analysekode (intern KBA)
aB-Ca-akt
kB-Ca-akt

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
1. Arterieblod:
Arteriepunktur foretages af rekvirerede afdelings læger. Se Prøvetagningsvejledning, arteriepunktur.
Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.
Prøven skal IKKE opbevares i isvand men ved stuetemperatur.

2. Kapillærblod: 
Fra hyperæmiseret hud tages 2 kapillærrør. Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøver til KBA, hvor de skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet. 

Prøvetagningsglas/sprøjte/rør
1. Arterieblod: Elektrolytstabiliseret hepariniseret arteriesprøjte (PICO70 eller SafePICO, Radiometer).
2. Kapillærblod: Radiometer Clinitubes.

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.


Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas:
1. Arterieblod: Prøvetagningssprøjten.
Indleveres så prøven kan være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning.

2. Kapillærblod: Indleveres ikke af rekvirenten.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
1. Arterieblod: Ca. 1 mL arterieblod med elektrolytstabiliseret heparin.
2. Kapillærblod: Prøvemængde afhænger af anvendte kapillærrør og analyse.

Holdbarhed efter prøvetagning:
1. Arterieblod: Stuetemperatur: 30 minutter

2. Kapillærblod:
Stuetemperatur: 10 minutter. 30 min kan accepteres, men svaret kan være behæftet med en større usikkerhed.
Isvand/køleskab (2-8 °C): 30 minutter.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid

Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval

Nyfødte, spædbørn

Nyfødte, navlesnor 

1,28-1,56 mmol/L

0-4 d
 

1,07-1,36 mmol/L

4-6 d
 

1,12-1,47 mmol/L

6-12 d
 

1,22-1,50 mmol/L

Børn, voksne

12 d- 200 år

1,18-1,32 mmol/L

Gravide ved termin

1,11-1,27 mmol/L

Kilde: Wandrup et al. Scand J Clin Lab Invest 1988; 48(2): 115-22. (modificeret). Kompendium i laboratoriemedicin, Ed. Henrik Olesen, Amtrådsforeningen, 1988.
Intraindividuel variation: 1-2%.

Telefonsvar
Uopfordret telefonsvar: <0,75 mmol/L eller >1,50 mmol/L.

Fejlkilder
pH forskydninger på grund af ukorrekt prøvetagning og opbevaring ændrer Ca-ion (aktuel pH), idet et fald på 0,1 pH-enhed øger Ca-ion (aktuel pH) ca. 5%, og en øgning af pH-enhed på 0,1 sænker Ca-ion (aktuel pH) ca. 5%.
Hæmolyse sænker Ca-ion (aktuel pH) lidt, idet erythrocytter er næsten calciumfri.
Medikamentet Perchlorat (som ikke findes i Medicin.dk) kan medføre negativ bias på 0,27 mmol/L.

Indikation
Mistanke om et ændret forhold mellem frit og total calcium ved f.eks. forstyrrelser i syre/base balancen, uræmi, efter blodtransfusioner eller ved store proteinabnormaliteter. Udredning eller monitorering af hyper- eller hypocalcæmi.

Klinik
Forhøjede værdier: Primær hyperparathyreoidisme, cancer med og uden knoglemetastaser, vitamin A og vitamin D forgiftning, sarcoidose, myelomatose, thyreoitoxicose, Addison´s sygdom, familiær hypocalcurisk hypercalcæmi, akut acidose, m. fl.
Nedsatte værdier: Nyreinsufficiens med hyperfosfatæmi, vitamin D mangel, hypoparathyreoidisme, hypomagnesiæmi, akut pancreasnekrose, multiple blodtransfusioner, akut alkalose m.fl.
For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Arterieblod: Prøvematerialet opbevares i op til 2 døgn, hvorefter det kasseres. Evt. resterende prøvemateriale kan dog ikke anvendes til re-analysering.
Kapillærblod: 
Ingen overskydende prøvemateriale.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Potentiometri.

Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 0,54 mmol/L: 9,3% svarende til 0,05 mmol/L
Ved 1,04 mmol/L: 6,1% svarende til 0,06 mmol/L
Ved 1,63 mmol/L: 6,1% svarende til 0,10 mmol/L

IUPAC-nr. og navn
ASS00105 P(aB)-Calcium-ion(frit)
ASS00938 P(kB)-Calcium-ion(frit)

Analyserelaterede ændringer
-
 Revideret: 15-08-2019 00:00:00