6.22.31 Vævstype, familie

Synonymer:
-

IUPAC-nr.:
AAB00510

Analysekoder (intern KBA):
Væv-Fam

 
Analysested:
Klinisk Immunologisk Afdeling
Vævstypelaboratoriet
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Telefon 78 45 50 10

Bemærkninger:
Prøven mærkes med navn og CPR-nr.
Prøvemateriale: 2 x 6 mL EDTA fuldblod
Holdbarhed: 5 døgn
Opbevaring: 20o - 25oC

Kan kun bestilles af AUHRevideret: 06/05/2020 12:00:00 AM