6.19.2 P-Serotonin

Synonymer:
Ingen

IUPAC-nr:
NPU03417

Analysekoder (intern KBA):
Serotonin

Analysested:
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Tlf. 7845 5277

Se analysefortegnelsen under "S"

Bemærkninger:
Prøvetagning gerne 2 x 6 mL EDTA-blod for at få tilstrækkelig plasma, da prøverne centrifugeres ved lav hastighed.

Thrombocytfattig plasma fremstilles således:
Prøverne centrifugeres 10 min ved ca. 200g.
De øverste 2/3 af supernatanten afpipetteres til et plastrør, som centrifugeres 20 min i kølecentrifuge ved 3000g.
Herefter afpipetteres den øverste del af supernatanten til et plastrør, og plasma fryses straks.

Plasma forsendes på tøris med Midttransport
.


 Revideret: 16-05-2018 00:00:00