5.9.2 P-Immunglobulin E

Synonym: Total IgE


Analysenavn i Labka og EPJ:
P-Immunglobulin E


Analysekode (intern KBA):
IgEtot


Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som rutine analyse. Den diagnostiske sensitivitet og specificitet er så lav, at analysen hos voksne ikke har tilstrækkelig diagnostisk værdi. Det anbefales i stedet, at benytte Prik-test og/eller test for allergen-specifik IgE.


Prøvetagningsglas:
Type1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage


Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".


Indlevering af prøver på KBA:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.


Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.


Prøvemateriale og holdbarhed:

1 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.


Analyseringshyppighed:

Udføres en gang om ugen.


Svarafgivelse:
Rutine: Inden for 5 hverdage.
Prøver fra praksis: Inden for 5 hverdage.


Referenceinterval:

0 - 1 år: < 15  x103int.enh./L.
1 - 6 år: < 100  x103int.enh./L.
6 - 10 år: < 150  x103int.enh./L.
10 - 200 år: < 115  x103int.enh./L.
Kilde: Phadia ImmunoCAP Total IgE metodemanual, 2013-mar-20.
Intraindividuel variation: 5% (skøn)


Telefonsvar:
Ikke relevant.

Fejlkilder:
Rheumafaktorer og immunkomplekser, der involverer IgE, er beskrevet og disse vil give falsk forhøjede værdier.


Indikation:

Mistanke om allergi og visse parasitære sygdomme.


Klinik:

Kan ikke anvendes som screeningstest for allergi. 
Forhøjede værdier skyldes oftest allergisk tilstand, men er også et karakteristisk fund ved visser parasitsygdomme, fx Ascarides lumbricoides (rundorm). Forhøjede værdier kan også ses ved bronchopulmonær aspergillose og visse virusinfektioner, samt ved myelomatose, lymfomer og kronisk lymfatisk leukæmi. Endelig kan de ses ved sjældne hyper-IgE syndromer.
For yderligere information se: Lægehåndbogen.dk


Håndtering på laboratoriet efter analysering:

Prøvematerialet opbevares 1 uge, hvorefter det kasseres.


Analysemetode:

Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip: Fluoro-Enzyme-Immuno-Assay (FEIA), ImmunoCAP 250


IUPAC-nr. og navn:

NPU56406 P—Immunglobulin E; arb.stofk.(IS 11/234; proc.)


Analyserelaterede ændringer:
16.04 2012: Ny metode - ImmunoCap 250
30.06 2017: Nyt IUPAC-nr. pga. skift til ny kalibreringsstandard (IS 11/234). Niveau uændret.Revideret: 09-06-2017 00:00:00