5.2.15 Erc(B)-Blodtype(ABO; Rh D)

Synonymer:

Type, Blodtype

Analysenavn i Labka og EPJ: 
 Erc(B)-Blodtype(ABO; Rh D)

Analysekode (intern KBA):
Type1

Instruktion for rekvirent:

Prøvetagningsglasset skal mærkes med navn og cpr nr.
En blodtypebestemmelse består af en AB0 blodtypebestemmelse med plasmakontrol og RhD bestemmelse.  

Prøvetagningsglas:
Type 3, EDTA glas med lilla prop, 1 x 3 ml
eller type 10, EDTA glas med lilla prop, 1 x 7 ml  

Nyfødte: 1 mikrotainer EDTA veneblod, svarende til ca ½ ml
eller navlesnorsprøve. Type 3, EDTA glas med lille prop, 1 x 3 ml udtaget fra navlesnor. 

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage
 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.  

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod. Holdbar i op til 5 døgn og opbevares ved 2-8 ºC.  
Mindste mængde er 2 ml veneblod. For nyfødte ca ½ ml.

Svarafgivelse:
Samme dag via Inter Info, se beskrivelse af Inter Info
Kan bestilles som hasteanalyse ved akut behov for transfusion. Svartid ca. 1 time. 

Referenceinterval: -

Terapeutisk interval: -

Fejlkilder: -

Indikation:
Bestemmelse af ABO-type og RhD-type ved behov for blodtransfusion samt i forbindelse med graviditet.

Klinik: -

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8 ºC) i 5 dage, hvorefter det kasseres.

Bemærkninger:
Vagtanalyse
Analysen udføres på Klinisk Immunologisk afsnit i Herning og Holstebro dog udføres vagtanalysen kun i Herning.

IUPAC-nr og navn:
NPU26678. Erc(B)-Blodtype(AB0; Rh D) 

Analyserelaterede ændringer: -
 Revideret: 21-02-2019 00:00:00