5.12.7 Pt-Laktose belastning gruppe

Synonymer: Laktosebelastning

Analysenavn i LABKA og EPJ: Pt-Laktose belastning gruppe

Analysekode (intern KBA): Lact-abs

Instruktion for rekvirent:
Der henvises til gentest for laktoseintolerans, som anbefales som screeningsundersøgelse ved udredning af børn og voksne med symptomer på laktoseintolerans. Se 5.12.22 DNA-MCM6-gen Lactasepersistens
 

Den perorale Pt-Laktose-tolerance test rekvireres kun ved mistanke om sekundær laktosemalabsorption på grund af tarmsygdomme (f.eks. coeliaki og kroniske tarminflammationer).
Praktiserende læger kan kun rekvirere denne undersøgelse, hvis det er ifølge aftale med Medicinsk Afdeling.
Undersøgelsen foretages kun efter forudbestilling på Klinisk Biokemisk Afdeling/Laboratoriet.

Patientforberedelse:
Patienten skal være fastende i mindst 8 timer, rygning skal undgås, indtagelse af postevand er tilladt.
Indtagelse af medicin bør undgås med mindre andet aftales med lægen. Patienten skal være rask og må ikke have feber.
Se desuden pjecen Laktosebelastning.

Laktoseopløsning:
Rekvireres på Hospitalets apotek.
Voksne: 50 g laktose opløst i 400 mL vand tilsat appelsin-essens eller citronsaft.
Børn: 1 g/kg legemsvægt (max. 50 g) laktose opløst i vand tilsat appelsin-essens eller citronsaft (8 mL pr. 1 g laktose). Der anvendes flaske med 50 g lactose i 400 mL - delmængde anvendes afhængig af barnets vægt.

Laktoseopløsningerne søges drukket i løbet af 5 min.
Der tages kapillærblod som dobbeltbestemmelse til P-Glukose til tiderne 0 (fastende), 15, 30 og 45 min.

Prøvetagningsglas:
-

Procedure:
Der udtages kapillærblod som dobbelstbestemmelse fra finger eller øre fastende og 15, 30 og 45 min. efter indtagelse af laktoseopløsning.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ikke relevant.

Indlevering af prøver:
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet:
Ikke relevant. 

Prøvemateriale og holdbarhed:
Kapillærblod

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden. Udføres kun efter forudbestilling.

Svartid:
Rutine: Inden for 1 hverdag efter undersøgelsen foretages.
Svaret afgives som den største stigning mellem 0-værdien, 15, 30 eller 45 min. værdien.

Referenceinterval:
Glukosestigning < 1,1 mmol/l tolkes som foreneligt med laktosemalabsorption.
Glukosetigning på 1,1 - 1,3 mmol/l tolkes som gråzone med mistanke om laktosemalabsorption.
Glukosestigning på 1,4 - 1,7 mmol/l tolkes som gråzone, sandsynligvis laktosetolerance.
Glukosestigning = 1,8 mmol/l tolkes som laktosetolerance.

Resultatet af undersøgelsen er vanskeligt at vurdere hos patienter med diabetes mellitus. Ventrikelresecerede patienter >3,0 mmol/L.

For at stille diagnosen laktosemalabsorption må patienten have malabsorptions symptomer under eller senest 2 timer efter belastningen (mavekneb, oppustethed, køren i maven, voluminøse afføringer).

Kilde: Gunnhild Kravdal, Ingrid Marie Hardang, Tor-Arne Hagve. Behov for standardisering av laktosebelastning? Klinisk Biokemi i Norden 2012;nr. 2,vol 25. - Behov for standardisering af laktosebelastning.pdf

Fejkilder:
Diabetes mellitus kan give falsk høje værdier.

Indikation:
Udføres ved mistanke om sekundær laktosemalabsorption på grund af tarmsygdomme (f.eks. coeliaki og kroniske tarminflammationer) samt som indirekte jejunum-funktionstest.

Klinik:
Værdier under referenceintervallet ses ved:
- Medfødt laktasemangel (sjælden)
- Erhvervet laktasemangel (hyppig)
- Sekundært til mavetarmsygdom (coliaki, Mb. Crohn m.fl.)
Undersøgelsen er næppe anvendelig hos diabetikere.
For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet:
Ikke relevant.  

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Der bestemmes P-Glukose til tiden 0 min., og efter oral laktoseindgift til den fastende patient bestemmes P-Glukose til tiderne 15, 30 og 45 min. 

IUPAC-nr. og navn:
NPU02542 Pt-Lactose-tolerance; egenskabsart(liste; lactose p.o)
NPU19648 P(kB)-Glucose; stofk.øgn.(maks. k. minus 0 min k.)

Analyserelaterede ændringer:
Juni 2013: Prøvetagningstider ændret og kun kapillærblod anvendes.
Aug 2016: Laktoseopløsningen til børn ændres, så der doseres ud fra samme opløsning, som der anvendes til voksne.Revideret: 02-07-2018 00:00:00