6.6.23 B-Flowcytometrisk Immunfænotype

Synonymer:
-

IUPAC-nr: 
AAA00680

Analysekoder (intern KBA):
Bmarkør

Analysested:
Blodsygdomme Laboratorium (BSL)
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Tlf: 51736813

For yderligere information, se analysevejledning.

Bemærkninger: 
Glas mærkes med navn og CPR-nr.
Følgesedddel medsendes. Holdbarhed 24 timer som fuldblod.
CSV opbevares og sendes på køl.

Sendes med Midt-transport.
Må tages Mandag til torsdag, og skal være fremme ved Blodsygdomme Laboratorium (BSL) senest kl. 14.45. 
Prøver der sendes med den sidste transport man-tors lægges i kuvert/kasse påsat label "BSL hylde Skejby".
Midttransport sørger herefter for, at prøven er fremme ved BSL næste dags morgen senest kl. 07.20.

Vigtigt at kuverten/kassen holdes adskilt fra øvrige, da chaufføren skal håndtere dem særskilt.
 Revideret: 30-08-2019 00:00:00