5.16.2 P-Prolaktin

Synonymer: Prolactin

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Prolaktin

Analysekode (intern KBA): Prolac

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Pga. døgnvariation bør prøvetagning ikke ske før 2 - 3 timer efter opvågning.  

Prøvetagningsglas:
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma. 

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Livsvigtig: < 1 time.
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn.

Referenceinterval:
0-16 dage Ikke fastsat.
Piger:  
16 dage - 4 år: 126 - 1343  x10-3int.enh./L
4 - 11 år: 62 - 402  x10-3int.enh./L
11 - 18 år: 69 - 480  x10-3int.enh./L
Drenge:  
16 dage - 4 år: 208 - 1559  x10-3int.enh./L
4 - 11 år: 59 - 402  x10-3int.enh./L
11 - 18 år: 68 - 370  x10-3int.enh./L
Kvinder (18 - 200 år): 90 - 580  x10-3int.enh./L
Mænd (18 - 200 år): 80 - 460  x10-3int.enh./L
Kilde:
Børn: Elmlinger M.W. et al., Clin. Chem. Lab. Med., 2002, 40(11): 1151-1160
Voksne (>18 år): Ref. interval etableret på Advia Centaur udstyr på Århus Sygehus.
Intraindividuel variation: 23%

Telefonsvar: Ikke relevant.

Fejlkilder:
Dopanminhæmmende farmaka (f.eks. fentiaziner, tricykliske antidepressiva og metyldapo), østrogener og thyrotropin releasing hormon (TRH) giver forhøjede værdier hos begge køn.
Interfererende stoffer (fx. heterofile antistoffer) kan give falsk forhøjede eller falsk nedsatte værdier.
Prøver fra patienter, der har modtaget præparater indeholdende musemonoklonale antistoffer, kan indeholde humane anti-mus antistoffer, som kan interferere med analysen og give falsk forhøjede eller falsk nedsatte resultater.

Indikation:
Sygdomme i hypothalamus eller hypofyse. Hos kvinder med oligo- eller amenorrhoea og/eller galaktoré samt ved infertilitet med cyklusforstyrrelser. Hos mænd med impotens og/eller infertilitet med lav P-Testosteron koncentration samt ved galaktoré.

Klinik:
Forhøjede værdier ses ved hypofyse- og hypothalamussygdom, specielt prolaktinom og akromegali.
Hos kvinder: Amenorrhoea, oligomenorrhoea, galaktoré og/eller infertilitet. Under graviditet ses forhøjede værdier.
Hos mænd: Infertilitet eller galaktoré.
Nedsatte værdier ses ved hypopituitarisme.

For yderlige information se:
lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering:
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag kl. 13, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

IUPAC-nr. og navn: 
NPU18247 P—Prolactin; arb.stofk.(IS 84/500)

Analyserelaterede ændringer:
01.07 2012: Ny metode - Abbott Architect.Revideret: 11-12-2017 00:00:00